Świadectwa pracy – prawo i praktyka

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w warsztatach „Świadectwa pracy – prawo i praktyka”, które odbędą się 1 grudnia 2021.

Świadectwo pracy to jeden z kluczowych dokumentów, które każdy pracodawca ma obowiązek przygotować i przekazać pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy. Dokument ten jest szczegółowo opisany w przepisach prawa pracy. Jego właściwa forma i informacje zawarte w nim są obowiązkiem każdego pracodawcy. Niedopełnienie formalności wiąże się z prawem pracownika do wystąpienia do sądu. Niedopełnienie tego obowiązku może być rozpoznane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zapraszam do udziału w warsztatach, w trakcie których, w sposób praktyczny, pokażemy rozwiązania najbardziej nurtujących problemów związanych ze wszystkimi kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności pracodawcy w zakresie wystawienia świadectwa pracy oraz możliwymi karami i sankcjami za niedopełnienie tego obowiązku.

W trakcie warsztatów omówimy zagadnienia:

 • Świadectwa pracy- najważniejsze kwestie prawne i kadrowe. Charakter prawny świadectwa pracy
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Prawo pracownika do wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wystawienia świadectwa pracy
 • Orzeczenie zastępujące świadectwo pracy
 • Praca w warunkach szczególnych, a świadectwo pracy

Zachęcam do udziału w warsztatach, które z całą pewnością umożliwią Państwu właściwe i zgodne z przepisami działania w w/w zakresie.

Rafał Szary
Menedżer Projektów

PROGRAM

09:30 - 14:30

Świadectwa pracy – prawo i praktyka

9.30 Rozpoczęcie warsztatów

 1. Świadectwa pracy- najważniejsze kwestie prawne i kadrowe. Charakter prawny świadectwa pracy
  • Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania świadectwa pracy
  • Termin, miejsce oraz sposób wydania
  • Obligatoryjne elementy świadectwa pracy
  • Obwiązki kadrowe związane z wystawieniem i wydaniem pracownikowi świadectwa pracy.
  • Wydanie świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
  • Przykłady wypełnienia świadectwa pracy oraz omówienie poszczególnych informacji, które muszą znaleźć się w świadectwie pracy
  • Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika
  • Obowiązek doręczenia świadectwa pracy pracownikowi
 2. Sprostowanie świadectwa pracy
  • Procedura sprostowania świadectwa pracy oraz terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy
  • Zmiana treści świadectwa pracy
  • Uzupełnienie treści wydanego świadectwa pracy
 3. Orzeczenie zastępujące świadectwo pracy
  • Prawo pracownika do wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wystawienia świadectwa pracy
  • Orzeczenie zastępujące świadectwo pracy
  • Roszczenie pracownika o odszkodowanie
  • Wykroczenie przeciwko prawom pracownika- wymiar kar i odpowiedzialność pracodawcy związana z naruszeniem praw pracownika
 4. Praca w warunkach szczególnych, a świadectwo pracy
  • Praca w warunkach szczególnych – najważniejsze kwestie, kwalifikacja pracy pracownika jako praca w warunkach szczególnych
  • Dokumentowanie wykonywania pracy w szczególnych warunkach
  • Wystawienie świadectwa pracy dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach

14.30 zakończenie warsztatów

W trakcie warsztatów przewidujemy przerwę lunchową (30 minut) – godzina przerwy zostanie ustalona w trakcie warsztatów.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY