Ubezpieczenia społeczne 2022

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Rok 2021 to rok zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych. Część z nich weszła w życie już we wrześniu 2021, natomiast na następne przyjdzie nam czekać w 2022, a nawet w 2023. Co prawda przepisy nie wprowadzają rewolucji, jednak jak pokazuje praktyka, w ubezpieczeniach często drobne zmiany pojedynczych przepisów wpływają znacząco na zakres praw i obowiązków ubezpieczonych i płatników składek.

Tym bardziej warto poświęcić uwagę wszystkim zmianom, dokonać ich omówienia, uporządkowania i systematyki oraz zastanowić się nad ogólnym trendem obowiązującym w regulacjach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wśród poruszanych zagadnień omówimy zarówno zmiany z perspektywy ubezpieczonego, jak i płatnika składek, jak i dokonany ich oceny i wskażemy praktyczne przełożenia na sytuację prawną.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia!

PROGRAM

10:00 - 13:15

Ubezpieczenia społeczne 2022

 1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 4. Podleganie ubezpieczeniom społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej
 5. Zmiany dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców
 6. Prawo do świadczeń w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 7. Regulacje dotyczące wypłat świadczeń długoterminowych
 8. Zmiany w egzekucji należności składkowych
 9. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 10. Zmiany w zakresie kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS

Paula Koczara Paula Koczara Radca prawny, Manager ds. zatrudnienia i prawa pracy w GK Agora

PRELEGENCI

Paula Koczara

Radca prawny, Manager ds. zatrudnienia i prawa pracy w GK Agora

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY