Ubezpieczenia społeczne i zasiłki 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

Od roku 2023 czekają nas kolejne zmiany w zakresie zasiłków oraz ubezpieczeń społecznych. Z myślą o tych zmianach zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ubezpieczenia społeczne i zasiłki 2023”, które odbędzie się 15 grudnia 2022 r.

W trakcie szkolenia omówimy wszystkie zmiany, w tym kwestie związane z nowymi zasadami rozliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, obowiązkami pracodawcy w zakresie dostarczania niezbędnej dokumentacji do ZUS, ustalaniem prawa do zasiłków, zasadami ich wypłaty, zmianami w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, świadczeniami rehabilitacyjnymi czy zasiłkiem macierzyńskim i opiekuńczym.

Wszystkie zmiany zostaną szczegółowo omówione w oparciu o aktualne przepisy i poparte przykładami. Przewidzieliśmy również sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa uzyskał najważniejsze dla siebie informacje.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2023 roku
 • Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy
 • Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i możliwości ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące zasiłków i ubezpieczeń społecznych
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

10:00 - 14:00

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2023 roku
 2. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy
  • Zasady ustalania i wypłaty
  • Okres wyczekiwania
  • Okres zasiłkowy
  • Zasiłek chorobowy za okres przebywania w szpitalu
  • Wysokość świadczenia
 3. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
  • Obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 4. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i możliwości ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
  • Uproszczone zasady podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom
  • Warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia
  • Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem,
 5. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  • Okres przez który świadczenie przysługuje
  • Wysokość świadczenia
  • Podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji
 6. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
  • Katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
  • Zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
  • Zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych
 7. Zasiłek macierzyński
  • Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego – implementacja unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Ogólne prawo do zasiłku i okres przysługiwania
  • Wysokość zasiłku
  • Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku
  • Obliczenie podstawy wymiaru
 8. Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 9. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • Obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek
 10. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 11. Pytania uczestników, kazusy

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 do 18.11.2022 r.

Cena regularna 595 zł netto od 19.11.2022 r.
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY