Umowy Biura Rachunkowego
- praktyczne wskazówki

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Kolejne zmiany w prawie podatkowym pokazują i utwierdzają w przekonaniu, że dla efektywnej współpracy pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientem konieczne jest nie tylko prawidłowe sporządzenie umowy o współpracy ale również procedur dostarczania informacji, procesów opisywania i zatwierdzania dokumentów, odpowiedzialności itp.  Celem szkolenia jest przygotowanie właścicieli i osób kierujących biurami rachunkowymi do efektywnego ukształtowania zasad współpracy z klientami, co pozwoli na zbudowanie dobych relacji przy jednoczesnym odpowiednim alokowaniu ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi.

 

Wszystko to w oparciu o praktykę stosowaną przez organy podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych. Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych – to optymalny czas, żebyś nabył kluczową wiedzę i wdrożył ją w firmie już kolejnego dnia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Magdalena Marczak-Makowska, Kierownik Projektu 

PROGRAM

10:00 - 16:00

Umowy Biura Rachunkowego - praktyczne wskazówki

 • Umowa o prowadzenie ksiąg – istota stosunku prawnego
 • Ogólne zasady zawierania umów
  • Tytuł a treść umowy
  • Oznaczenie stron
  • Reprezentacja
  • Elementy konieczne umowy
  • Klauzule umowne
  • Forma umowy
  • Niedopuszczalne klauzule w umowie o prowadzenie ksiąg
 • Na co jeszcze należy zwrócić uwagę zawierając umowę o prowadzenie ksiąg
 • Procedury dostarczania dokumentów źródłowych
 • Dokumenty oryginalne czy elektroniczne
 • Procesy opisywania i akceptacji dokumentów źródłowych
 • Brak dokumentów i informacji a obowiązki wynikające z przepisów
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg
 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa a działalność biura rachunkowego
 • Kontraktowe ograniczenie odpowiedzialności
 • Szczególne obowiązki w zakresie podatków a funkcja biura rachunkowego
  • Celowość kosztów
  • Sposób zapłaty a koszty podatkowe
  • Split payment we współpracy z biurem rachunkowym
  • Puste faktury w VAT i podatkach dochodowych
  • Rozliczanie VAT
  • Obowiązki oznaczania dla potrzeb JPK_V7
  • Inne
 • Rozliczenie podatkowe świadczeń biura rachunkowego
 • Czego nie musi biuro rachunkowe
 • Klient biura rachunkowego a dłużnik biura – zasady efektywnej windykacji – opóźnienie płatnicze klienta a obowiązki biura rachunkowego
 • Inne ważne aspekty

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15 minutową przerwę kawową
 • 30 minutową przerwę obiadową

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

PRELEGENCI

Radosław Kowalski

Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY