Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

 Od 30 maja 2021 r. obowiązuje nowa wysokość dodatku terenowego dla pracowników pomocy społecznej oraz zasady jego rozliczania. Pracownik pomocy społecznej posiada status pracownika samorządowego, a tematykę wynagrodzeń tej grupy zawodowej ujednolicono w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu płacowym do tej ustawy, które też zmodyfikowano. Wynagrodzenia składają się tu zatem z wielu składników oraz zależą od zajmowanego stanowiska, co system wynagradzania w tych jednostkach czyni skomplikowanym i niejednorodnym. Program praktycznych warsztatów obejmuje 9 rozbudowanych bloków tematycznych związanych z naliczaniem wynagrodzeń w jednostkach pomocy społecznej i prawem pracy, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk resortowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i rozszerzą swoją wiedzę z zakresu zasad naliczania wynagrodzeń.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Magdalena Marczak-Makowska, Kierownik Projektu

Szkolenie dedykowane jest księgowym, referentom, inspektorom, kadrowym oraz wszystkim osobom zajmującym się ustalaniem warunków wynagrodzenia i rozliczaniem płac w jednostkach pomocy społecznej. Kompleksowo porusza tematykę od zasad ustalania składników w umowach o pracę po rozliczanie ich na liście płac.

PROGRAM

09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej

 • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych
  • uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzeń
  • zmiany w katalogu stanowisk i zaszeregowań
  • wpływ zmian na zapisy w regulaminach wynagradzania
 • Wynagrodzenie zasadnicze a dodatek stażowy
  • prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji
  • zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu
 • Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat
  • okresy uprawniające do nabycia dodatku
  • dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania
  • wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej
  • dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem
 • Dodatek terenowy dla pracownika socjalnego – nowa wysokość oraz zasady naliczania
 • Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego
 • Wypłata dodatku specjalnego
  • dodatek w podstawie świadczeń chorobowych
  • dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki
 • Wypłata nagród jubileuszowych
  • składniki wliczane do podstawy
  • termin wypłaty
  • uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów
  • rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody
 • Premie i nagrody wypłacane w jednostkach pomocy społecznej
  • uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych
  • premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki
 • Odprawy emerytalno-rentowe
  • składniki wliczane do podstawy
  • termin wypłaty odprawy
  • rozliczenie składkowo-podatkowe
 • Zasady naliczania trzynastki
  • ustalanie okresu uprawniającego
  • przypadki, kiedy prawo do trzynastki przysługuje bezwarunkowo
  • nabycie prawa do trzynastki, której podstawa wynosi 0 zł
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki
  • dodatek stażowy w części przypadającej na okres absencji chorobowej
  • uzupełnienie trzynastki przed włączeniem jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku
 • Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy
 • Potrącenia z wynagrodzeń
  • potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKZP czy składka związkowa
  • potrącenia alimentacyjne
  • potrącenia niealimentacyjne
  • zbieg egzekucji
 • Zasady rozliczania pensji po przekroczeniu górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20-minutowe przerwy.

Anna Kopyść Anna Kopyść redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

PRELEGENCI

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej

Anna Kopyść

redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY