Wynagrodzenia 2021

Zaawansowane rozwiązania w zakresie listy płac, potrąceń i oskładkowania wynagrodzeń

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Z naliczaniem wynagrodzeń wiąże się nie tylko relacja między pracodawcą a końcowym przelewem dla pracownika, ale również szereg zobowiązań jakie ciążą na firmie przed różnymi instytucjami.

Naliczanie wynagrodzeń w obecnych czasach stało się bardzo skomplikowany procesem ze względu na „galopujące” zmiany w przepisach. Niepewność związana z prawidłowym ustaleniem zobowiązań względem ZUS czy Urzędu Skarbowego to częsty problem pracowników naliczających listy płac.

Pewne zatem jest, iż każdy, kto na co dzień zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń musi stale uzupełniać swoją wiedzę. Z jednej strony konieczne jest to z uwagi na fakt prawidłowych decyzji i podejmowanych czynności, z drugiej zaś ze względu na uniknięcie odpowiedzialności za błędy.

Z myślą o wyzwaniach w tym zakresie przygotowaliśmy warsztaty „Wynagrodzenia 2021”, w trakcie których omówimy wszystkie kwestie związane z naliczaniem wynagrodzeń, listą płac, potrąceniami i składkami. Omówimy również najbardziej skomplikowane sytuacje i podamy konkretne rozwiązania.

Warsztaty skierowane są do osób, które chcą:

 • upewnić się czy prawidłowo obciążają daninami publicznymi świadczenia dla osób zatrudnionych,
 • nauczyć się prawidłowej kolejności tworzenia korekt list płac i dokumentacji z nimi związanej,
 • zdobyć wiedzę o wpływie ostatnich zmian (PPK, świadczenia wynikające z pracy zdalnej) na wynagrodzenia i ich prawidłowe oskładkowanie,
 • pogłębić swoją wiedzę w bezpiecznych warunkach, bez wychodzenia z domu – szkolenie odbywa się w formule online i zapewnia możliwość komunikacji z ekspertem.

PROGRAM

09:00 - 15:30

Wynagrodzenia 2021

Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

 • Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze
 • Warunki opodatkowania nieodpłatnych świadczeń dla pracowników
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania
 • Zaliczka na poczet wynagrodzenia a przychód pracownika
 • Narzędzia pracy

Lista płac w szczególnych przypadkach

 • Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę
 • Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
 • Rozliczenie nadpłaconego wynagrodzenia
 • Rozliczenia z byłym pracownikiem
 • Uwzględnianie wpłat do PPK na listach płac

Naliczanie list płac – najczęstsze problemy i błędy

 • Właściwe zastosowanie KUP
 • Naliczanie i pobieranie zaliczki na podatek od niektórych przychodów
 • Ustalanie składki zdrowotnej od przychodów zwolnionych
 • Oskładkowanie składników wynagrodzeń
 • Prawidłowe ustalanie podstawy zasiłkowej
 • Korekta listy płac a naliczenia ZUS i PDOF
  • Nieobecności związane z chorobą
  • Uznanie zdarzenia jako wypadek
  • Ulga dla młodych a zmiana świadczenia chorobowego
  • Nieodpłatne świadczenia
  • Nadpłata lub niedopłata wynagrodzenia lub zasiłku
  • Kontrola ZUS i zmiana kwalifikacji świadczeń za poprzednie lata
  • Korekty po wyrokach sądowych

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

 • Rodzaje potrąceń i najnowsze zmiany w zakresie dokonywania potrąceń
 • Ustalanie kwoty wolnej po zmianie PIT
 • Wpływ PPK na naliczenia potrąceń
 • Granice dokonywania potrąceń
 • Zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
 • Potrącenia komornicze z zasiłku

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • dwie 15-minutowe przerwy kawowe
 • 30 minutową przerwę obiadową 

 

Agnieszka Głuszko Agnieszka Głuszko Ekspert z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń

PRELEGENCI

Agnieszka Głuszko

Ekspert z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY