- minimalne i jego pochodne,
stawka godzinowa,
nowe zasady prowadzenia
kas zapomogowo-pożyczkowych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa – 19,60 zł – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia z obecnych 2,8 tys. zł, a stawki godzinowej – z 18,30 zł w 2021 roku.

 

Dodatkowo wchodzą w życie duże zmiany w funkcjonowaniu kas zapomogowo-pożyczkowych – ich działalność została uregulowana nową ustawą. Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych wprowadza, obok dotychczasowych przepisów, ważne modyfikacje w zakresie tworzenia kas, ich organizowania i działania u pracodawców. Określono w niej m.in. sposób powoływania kas, zasady kontroli nad kasami zapomogowo-pożyczkowymi u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe – w takiej sytuacji kontrolę nad kasami sprawować będzie rada pracowników, a w razie jej braku – reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy czy warunki, jakie musi spełniać poręczyciel pożyczki udzielonej z kasy.

Funkcjonujące kasy będą musiały dostosować swoją działalność, a w szczególności brzmienie statutów do zmienianej podstawy prawnej ich funkcjonowania w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty na szkoleniu zostaną omówione konsekwencje ustalenia minimalnych wynagrodzeń w wyższej kwocie. Uczestnicy uzyskają wiedzę o przeróżnych pochodnych tego wynagrodzenia. Jednocześnie omówione zostaną nowe zasady prowadzenia kas zapomogowo-pożyczkowych.

PROGRAM

09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 – minimalne i jego pochodne, stawka godzinowa, nowe zasady prowadzenia kas zapomogowo-pożyczkowych

Wynagrodzenie minimalne a wynagrodzenie godziwe

Konstrukcja minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • Składniki wliczane do wynagrodzenia minimalnego
 • Składniki niewliczane do wynagrodzenia minimalnego
 • Wynagrodzenie minimalne a prawa autorskie
 • Dodatek wyrównawczy

Minimalne wynagrodzenie z umów zlecenia

 • Zasady wynagradzania zleceniobiorców
 • Komu przysługuje minimalne wynagrodzenie
 • Potwierdzanie godzin pracy
 • Wypłata wynagrodzenia raz w miesiącu
 • Katalog wyłączeń w zakresie zapewnienia minimalnej stawki 

Minimalne wynagrodzenie 2022

 • Stawki wynagrodzenia minimalnego
 • Kwoty minimalnego netto

Pochodne minimalnego wynagrodzenia

 • Kwota, od której nie płaci się FP
 • Kwota uprawniająca do zwolnienia od składek w przypadku umowy zlecenia
 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Limit odprawy przy zwolnieniu
 • Minimalny zasiłek
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 • Odszkodowania (np. z tytułu mobbingu)
 • Podstawa tzw. „małego ZUS”

Zmiany w ramach Polskiego Ładu

 • Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku
 • Skala podatkowa
 • Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej i nowa ulga rekompensująca ten fakt klasie średniej
 • Nowe ulgi: powracający z zagranicy, rodziny wielodzietne, emeryci
 • Zmiany w przychodzie z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych
 • Koszty uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 • Odsetki otrzymane w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT
 • Przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych pracowników albo pracowników zatrudnionych legalnie, ale uzyskujących część wynagrodzenia poza listą płac
 • Zmiany w zakresie rozliczeń wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem

Zmiany w zasadach prowadzenia kas zapomogowo-pożyczkowych

 • Konstrukcja działalności kas zapomogowo-pożyczkowych
 • Nadzór związków zawodowych 
 • Konieczność świadczenia pomocy przez pracodawcę
 • Formalne zasady prowadzenia kas zapomogo-pożyczkowych

Paweł Ziółkowski Paweł Ziółkowski Ekspert z zakresu prawa pracy

PRELEGENCI

Paweł Ziółkowski

Ekspert z zakresu prawa pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega 

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY