Wynagrodzenia 2022
w kontekście Polskiego Ładu

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Polski Ład wprowadza od roku 2022 wiele zmian dla pracodawców, większość z nich dotyczy wynagrodzeń. Zmieniają się kwestie związane ze składką zdrowotną, nowymi ulgami, nową skalą podatkową – zmian jest znacznie więcej.

Oczywiście, jak przy każdej tak istotnej zmianie w przepisach, powstaje bardzo wiele pytań. Czasu na przygotowanie się jest jednak niewiele.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy szkolenie: Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu. Cel  szkolenia jest to zapoznanie Państwa z  nowymi rozwiązaniami rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi . Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów po zmianach 2022 roku z uwzględnieniem programu „Polskiego Ładu”. Omówimy wprowadzenie nowych ulg dla pracowników oraz wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Wyjaśnimy w praktyce na przykładach  zmianę zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe świadczeń pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Tym bardziej warto poświęcić uwagę wszystkim zmianom, dokonać ich omówienia, uporządkowania i systematyki oraz zastanowić się nad ogólnym trendem obowiązującym w regulacjach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wśród poruszanych zagadnień omówimy zarówno zmiany z perspektywy ubezpieczonego, jak i płatnika składek, jak i dokonany ich oceny i wskażemy praktyczne przełożenia na sytuację prawną.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia!

PROGRAM

09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 • podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”
 • nowa ulga dla klasy średniej:
   – roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
   – miesięczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi przez pracodawców
 • ulga dla klasy średniej w kontekście zawartej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
 • ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym
 • przykłady wyliczeń wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej

 

Nowa skala podatkowa od 1.01.2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

 • podwyższenie kwoty wolnej  od podatku
 • podwyższenie progu podatkowego
 • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu
 • składka zdrowotna na nowych zasadach
 • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
   ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
   minimalna podstawa wymiaru
   miesięczne lub roczne rozliczenie składki
   przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
 • jakie i kiedy pracownicy będą zobowiązani składać oświadczenia
 • PIT-2 na nowych zasadach, kiedy należy go złożyć

 

Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

 

Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika

 • „ulga na powrót”,
 • „ulga Rodzina 4+”,
 • „ulga dla pracujących - uprawnionych do emerytury”,
 • dodatkowe ulgi dla pracownika obligatoryjne czy na podstawie oświadczenia
 • oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień
 • stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT

 • zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków
 • likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem
 • nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci
 • zmiany w uldze prorodzinnej
 • nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych
 • zmiana dot. właściwości urzędu skarbowego, do którego składane jest roczne zeznanie podatkowe

 

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

PRELEGENCI

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu – edycja 2

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY