Wynagrodzenia 2022
w kontekście Polskiego Ładu

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Polski Ład wprowadza od roku 2022 wiele zmian dla pracodawców, większość z nich dotyczy wynagrodzeń. Zmieniają się kwestie związane ze składką zdrowotną, nowymi ulgami, nową skalą podatkową – zmian jest znacznie więcej.

Oczywiście, jak przy każdej tak istotnej zmianie w przepisach, powstaje bardzo wiele pytań. Czasu na przygotowanie się jest jednak niewiele.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy szkolenie: Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu. Cel  szkolenia jest to zapoznanie Państwa z  nowymi rozwiązaniami rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi . Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów po zmianach 2022 roku z uwzględnieniem programu „Polskiego Ładu”. Omówimy wprowadzenie nowych ulg dla pracowników oraz wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Wyjaśnimy w praktyce na przykładach  zmianę zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe świadczeń pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Tym bardziej warto poświęcić uwagę wszystkim zmianom, dokonać ich omówienia, uporządkowania i systematyki oraz zastanowić się nad ogólnym trendem obowiązującym w regulacjach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wśród poruszanych zagadnień omówimy zarówno zmiany z perspektywy ubezpieczonego, jak i płatnika składek, jak i dokonany ich oceny i wskażemy praktyczne przełożenia na sytuację prawną.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia!

PROGRAM

09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 • podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”
 • nowa ulga dla klasy średniej:
   – roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
   – miesięczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi przez pracodawców
 • ulga dla klasy średniej w kontekście zawartej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
 • ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym
 • przykłady wyliczeń wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej

 

Nowa skala podatkowa od 1.01.2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

 • podwyższenie kwoty wolnej  od podatku
 • podwyższenie progu podatkowego
 • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu
 • składka zdrowotna na nowych zasadach
 • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
   ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
   minimalna podstawa wymiaru
   miesięczne lub roczne rozliczenie składki
   przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
 • jakie i kiedy pracownicy będą zobowiązani składać oświadczenia
 • PIT-2 na nowych zasadach, kiedy należy go złożyć

 

Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

 

Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika

 • „ulga na powrót”,
 • „ulga Rodzina 4+”,
 • „ulga dla pracujących - uprawnionych do emerytury”,
 • dodatkowe ulgi dla pracownika obligatoryjne czy na podstawie oświadczenia
 • oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień
 • stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT

 • zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków
 • likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem
 • nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci
 • zmiany w uldze prorodzinnej
 • nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych
 • zmiana dot. właściwości urzędu skarbowego, do którego składane jest roczne zeznanie podatkowe

 

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

PRELEGENCI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY