Wynagrodzenia 2022 w świetle aktualnych zmian z uwzględnieniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Wynagrodzenia 2022 w świetle aktualnych zmian z uwzględnieniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego”, które odbędzie się w dn. 12-13 maja 2022 r. W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie kluczowe zmiany w przepisach, które obowiązują od tego roku, uwzględniając przepisy Polskiego Ładu. Szkolenie ma formułę praktyczną – wykorzystamy wzory formularzy, omówimy konkretne przykłady, zapewnimy praktyczne rozwiązania!

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Kluczowe zagadnienia:

 • Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy
 • Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia
 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy
 • Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń
 • Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w 2022 roku

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące rozliczania wynagrodzeń, ich opodatkowania oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

Wynagrodzenia 2022 - dzień 1 (12 maja 2022 r.)

09:30 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 - Dzień 1

09.30 Rozpoczęcie szkolenia

Przychody ze stosunku pracy - podstawy prawne

 • Definicja wynagrodzenia
 • Rodzaje wynagrodzeń
 • Składniki wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy

 • Wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia

Minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych

Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
 • Wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności
 • Wynagrodzenie za dyżur
 • Wynagrodzenie za przestój

Zaliczka na podatek dochodowy w skrócie:

 • Skala podatkowa
 • „Ulga dla klasy średniej”
 • Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy
 • Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek)
 • Zerowy PIT w praktyce
 • Przychody zwolnione z opodatkowania
 • Stosowanie ustawy z dnia 9 marca 2022

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe (15 minut) i jedną przerwę lunchową (30 minut).

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

Wynagrodzenia 2022 - dzień 2 (13 maja 2022 r.)

09:30 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 - Dzień 2

09.30 Rozpoczęcie szkolenia

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy

Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy:

 • przepracowali pełny miesiąc,
 • przepracowali część miesiąca,
 • przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
 • przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
 • przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w 2022 roku

 • Minimalna podstawa zasiłku w 2022 roku i jej wpływ na wypłatę świadczeń z tytułu choroby na przestrzeni 2022 roku
 • Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w 2022 r.
 • Wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy
 • Długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni
 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego
 • Kto i kiedy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego

Okres zasiłkowy w praktyce – ćwiczenia w ustalaniu okresu wypłaty świadczeń dla pracowników na nowych zasadach

 • Długość okresu zasiłkowego
 • Zasady ustalania długości okresu zasiłkowego
 • Wyczerpanie okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy w praktyce

 • Prawo do zasiłku
 • Wysokość zasiłku chorobowego w poszczególnych sytuacjach – w tym nowelizacja dotycząca wysokości zasiłku za czas pobytu w szpitalu

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe (15 minut) i jedną przerwę lunchową (30 minut).

Danuta Kosikowska Danuta Kosikowska Ekspert ds. kadr i płac

PRELEGENCI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

Danuta Kosikowska

Ekspert ds. kadr i płac

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

795 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY