Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Polski Ład wprowadza od roku 2022 wiele zmian dla pracodawców, większość z nich dotyczy wynagrodzeń. Zmieniają się kwestie związane ze składką zdrowotną, nowymi ulgami, nową skalą podatkową – zmian jest znacznie więcej.

Oczywiście, jak przy każdej tak istotnej zmianie w przepisach, powstaje bardzo wiele pytań. Czasu na przygotowanie się jest jednak niewiele.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy szkolenie: Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu. Cel  szkolenia jest to zapoznanie Państwa z  nowymi rozwiązaniami rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi . Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów po zmianach 2022 roku z uwzględnieniem programu „Polskiego Ładu”. Omówimy wprowadzenie nowych ulg dla pracowników oraz wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Wyjaśnimy w praktyce na przykładach  zmianę zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe świadczeń pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

UWAGA! Program szkolenia jest zaktualizowany o wszystkie wprowadzone zmiany!

PROGRAM

09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu - aktualne przepisy po zmianach

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Nowe rozporządzenie z dnia  8 stycznia 2022 r. zmieniające  zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

 • Skutki przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy
 • Maksymalna kwota od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem czy zmieniły się zasady składania oświadczenia PIT – 2 oraz ulgi dla klasy średniej
 • Do jakiej grupy podatników ma zastosowanie rozporządzenie
 • Czy pracodawca może nie stosować rozporządzenia
 • Czy podatnik może zrezygnować ze stosowania rozporządzenia
 • Rozporządzenie – korzyści czy strata dla podatnika (pracownika, zleceniobiorcy)

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 • podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”
 • nowa ulga dla klasy średniej:
   – roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
   – miesięczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi przez pracodawców
 • ulga dla klasy średniej w kontekście zawartej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
 • ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym
 • czy pracownik może składać kilka razy rezygnację z ulgi dla klasy średniej i z jakimi skutkami
 • czy obowiązkiem płatnika jest szacowanie ulgi dla klasy średniej w skali roku czy miesiąca
 • czy w każdym miesiącu stosujemy ulgę dla klasy średniej
 • ulga dla klasy średniej z zastosowaniem z innymi ulgami PIT-0
 • przykłady wyliczeń wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej

 

Nowa skala podatkowa od 1.01.2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

 • podwyższenie kwoty wolnej  od podatku
 • skutki podwyższenia kwoty wolnej od podatku
 • kiedy należy złożyć oświadczenie PIT-2
 • co się zmieniło w związku z PIT-2
 • podwyższenie progu podatkowego
 • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu
 • do jakiej kwoty pracownik może skorzystać z KUP
 • składka zdrowotna na nowych zasadach
 • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
   ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
   minimalna podstawa wymiaru
   miesięczne lub roczne rozliczenie składki
   przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
 • jakie i kiedy pracownicy będą zobowiązani składać oświadczenia
 • PIT-2 na nowych zasadach, kiedy należy go złożyć

 

Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

 

Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika

 • „ulga na powrót”,
 • „ulga Rodzina 4+”,
 • „ulga dla pracujących - uprawnionych do emerytury”,
 • Czy ulki można łaczyć
 • dodatkowe ulgi dla pracownika obligatoryjne czy na podstawie oświadczenia
 • oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień
 • stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną przerwę 30 minutową. Godziny przerw zostaną ustalone w trakcie szkolenia.

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

PRELEGENCI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY