Wynagrodzenia 2023 w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

W ostatnich miesiącach zostało wprowadzonych wiele zmian dla pracodawców, większość z nich dotyczy wynagrodzeń. Zmieniły się kwestie związane ze składką zdrowotną, nowymi ulgami, nową skalą podatkową – zmian jest znacznie więcej.

Zmiany te maja niebagatelny wpływ nie tylko obecnie, ale wpłyną również na rozliczenia roczne pracowników.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy szkolenie: Wynagrodzenia 2023 w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Celem  szkolenia jest usystematyzowanie Państwa wiedzy z zakresu rozliczeń wynagrodzeń, ale również wskazanie najbardziej problematycznych kwestii i przedstawienie konkretnych rozwiązań. Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów po zmianach. Omówimy zastosowanie ulg dla pracowników. Wyjaśnimy na przykładach  zmianę zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe świadczeń pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.
 • Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki
 • Rozliczanie podatkowo – składkowe
 • Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych
 • Preferencyjne ulgi po zmianach

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące wynagrodzeń
 • Otrzymają Państwo konkretne rozwiązania dotyczące rozliczania wynagrodzeń po zmianach
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

UWAGA! Program szkolenia będzie zaktualizowany o wszystkie wprowadzone zmiany do dnia szkolenia!

PROGRAM

09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2023

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Zmiany skali podatkowej, zmiany w składanych oświadczeniach

 • Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.
  • moment powstania przychodu
   • ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego
   • benefity pracownicze pieniężne i niepieniężne
   • zwrot składek E-R za lata poprzednie
  • zaliczka na podatek dochodowy:
   • po przekroczenie dochodu 120 000 zł
   • dochód a korzystanie z ulg podatkowych:
    • dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
   • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło
   • koszty zryczałtowane i 50%
  • koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek:
   • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
   • kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
   • po ustaniu stosunku prawnego
   • dwie kwoty zmniejszające podatek: 2 x 300 zł
   • koszty uzyskania wyższe od przychodu
 • Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki
  • wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
  • oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
  • przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
  • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
  • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
  • przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
  • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów
 • Rozliczanie podatkowo – składkowe z zastosowaniem ulgi 85 528 zł
  • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
  • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

 

Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych

 1. zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 2. warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
 3. umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 4. zryczałtowany podatek dochodowy

 

Preferencyjne ulgi po zmianach

 1. ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  - jakie zmiany
 2.  wypłata zasiłku macierzyńskiego a PIT - 0
 3. skutki przekroczenia limitu przychodów w roku
 4. zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów
 5. preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
 6. ulga prorodzinna
 7. ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania  - co się zmieni
 8. wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
 9. brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

 

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

PRELEGENCI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 Cena promocyjna obowiązuje do 16.12.2022, cena regularna 695 zł obowiązuje od 17.12.2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY