Wynagrodzenia 2024 w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Rok 2024 wprowadzi wiele zmian dla pracodawców, wiele z nich dotyczyć będzie wynagrodzeń. Zmieniły się kwestie związane z wysokością minimalnego wynagrodzenia, skalą podatkową czy oświadczeniami i wnioskami w PIT – zmian jest znacznie więcej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy szkolenie: Wynagrodzenia 2024 w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Celem  szkolenia jest usystematyzowanie Państwa wiedzy z zakresu rozliczeń wynagrodzeń, ale również wskazanie najbardziej problematycznych kwestii i przedstawienie konkretnych rozwiązań. Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów po zmianach.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia!

 

Kluczowe zagadnienia:

 • Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku
 • Skala podatkowa 2023/2024
 • Oświadczenia i wnioski złożone w PIT-2
 • Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na mechanizm obniżenia składki zdrowotnej
 • Ulga dla młodych a świadczenia chorobowe na przykładzie
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące wynagrodzeń
 • Otrzymają Państwo konkretne rozwiązania dotyczące rozliczania wynagrodzeń po zmianach
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

Program szkolenia

09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2024 w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  

 1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa od stycznia 2024 i od lipca 2024
 • Minimalna stawka godzinowa a rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • zmiana katalogu wyłączeń z obowiązku stosowania wynagrodzenia minimalnego
 • Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej od 2024r.
 • Najniższa podstawa świadczeń chorobowych od 2024
 • ZUS preferencyjny i Mały ZUS plus a minimalne wynagrodzenie 2024 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Potrącenia z wynagrodzenia
    
 1. Skala podatkowa 2023/2024
    
    
 2. Oświadczenia i wnioski złożone w PIT-2. Warsztaty praktyczne:
 • zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek
 • możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
 • Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy - zasady stosowania w praktyce
    
 1. Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztaty praktyczne
    
    
 2. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika-warsztat praktyczny
    
    
 3. Przekroczenie progu podatkowego i progu tzw. 30-krotności a lista płac (nowe limity w 2024 roku) – warsztat praktyczny
    
    
 4. Ulga dla młodych a świadczenia chorobowe na przykładzie
    
    
 5. Ustalanie wysokości wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
 • korzystanie ze świadczeń chorobowych,
 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych,
 • wyczerpanie okresu zasiłkowego 182/270 dni i brak prawa do wynagrodzenia,
 • choroba w dni wolne od pracy,
 • przepracowanie 1 dnia i choroba przez 30 dni,
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
 • świadczenie chorobowe a praca przez część dnia,
 • Prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlop opiekuńczy od 2023 roku.

   

  

15.00 Zakończenie szkolenia

  

  

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.

Danuta Kosikowska Danuta Kosikowska Ekspert ds. kadr i płac

PRELEGENCI

Danuta Kosikowska

Ekspert ds. kadr i płac

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 /uczestnik
cena katalogowa 595 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY