Wynagrodzenia dla nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian, orzecznictwa, stanowisk MEN, resortu pracy oraz ZUS

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Problematyka naliczania składek PPK i wypłata średniej urlopowej, a także rozliczanie potrąceń na liście płac – to w 2021 r. jedne z kilku wybrzmiewających tematów w działach kadrowo-płacowych oświaty. Program praktycznych warsztatów obejmuje 7 rozbudowanych bloków tematycznych związanych z naliczaniem wynagrodzeń w oświacie i prawem pracy, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk resortowych. Podczas webinarium uczestnicy poznają i rozszerzą swoją wiedzę z zakresu zasad naliczania wynagrodzeń pracowników oświaty.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Podczas szkolenia:

 • Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wypłacane z góry
 • Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 • Wypłata wynagrodzenia za „godziny unijne”
 • PPK w oświacie
 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop w przykładach
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

Zapraszamy do udziału!

Adresaci szkolenia:

 • osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową pracowników oświaty – specjaliści ds. płac i kadr, księgowe, referenci, sekretarze szkół i przedszkoli
 • inspektorzy i kierownicy w biurach oświaty znajdujących się przy urzędach miast, gmin
 • specjaliści ds. naliczania wynagrodzeń w centrum usług wspólnych

PROGRAM

09:00 - 12:30

Wynagrodzenia dla nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian

 • Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wypłacane z góry
  • Dodatek stażowy nauczyciela a pełny wymiar pensum – zatrudnienie w dwóch jednostkach
  • Dodatek stażowy za czas choroby – ujęcie składkowo-podatkowe
  • Dodatek stażowy za czas choroby w ZUS RPA
  • Dodatek stażowy w podstawie trzynastki
  • Dodatek funkcyjny nauczyciela (z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego i wychowawstwa)
  • Dodatki funkcyjny i motywacyjny a podstawa świadczeń chorobowych
 • Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
  • Stawka za godzinę a łączone pensum
  • Zasady wprowadzania zmian w wysokości pensum
  • Termin wypłaty
 • Wypłata wynagrodzenia za „godziny unijne”
  • „Godziny unijne” w podstawie trzynastki – stanowisko MEN
  • „Godziny unijne” w podstawie zasiłku – stanowisko ZUS
 • PPK w oświacie
  • Wysokość wpłat do PPK
  • Obliczanie podstawy, od której naliczamy PPK
  • Obliczanie na liście płac wysokości wpłat podstawowych na PPK
  • Kiedy wpłata finansowana przez pracodawcę stanowi przychód dla pracownika?
  • PPK w raportach ZUS
 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby nauczyciela
  • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas innej nieobecności nauczyciela
  • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas rozpoczęcia lub zakończenia umowy w trakcie miesiąca
  • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności
  • Zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca
  • Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni
  • Zmniejszanie wynagrodzenia w przypadku otrzymywania dodatkowych składników
  • Ustalanie wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy
  • Wartość ujemna wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika i zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop w przykładach
  • Obliczanie średniej urlopowej
  • Zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • Urlop uzupełniający
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków
  • Kwoty wolne od potrąceń
  • Obliczanie dopuszczalnych kwot potrącenia
  • Potrącenia dobrowolne
  • Obowiązki wobec organów egzekucyjnych

W trakcie szkolenia przewidujemy 20-minutową przerwę.

 

Anna Kopyść Anna Kopyść redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

PRELEGENCI

Anna Kopyść

redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

ZAREJESTRUJ SIĘ

1 uczestnik

298 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Magdalena Marczak

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY