Zamknięcie roku 2020 - zdarzenia po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Praktyczne wskazówki dotyczące najtrudniejszych zagadnień

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie on-line, podczas którego szczegółowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych podczas zamknięcia roku w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym, jak również poruszymy kwestię otwarcia ksiąg za 2021.

Podczas szkolenia prowadzący przedstawia odpowiedne przepisy prawne (zasady rachunkowości) związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości, a co za tym idzie – mogą być przyczyną wielu kłopotów. Omówimy m. in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku. Szkolenie zostanie zilustrowane przykładami praktycznymi, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy.

Wszystko to w oparciu o praktykę stosowaną. Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych – to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy oraz przygotowanie do wdrożenia jej w firmie już kolejnego dnia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Adresaci szkolenia:

 • dyrektorzy finansowi, główni księgowi
 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych

PROGRAM

09:00 - 15:00

Zamknięcie roku 2020 - zdarzenia po sporządzeniu sprawozdania finansowego

 • Zdarzenia po dniu bilansowym
  • Klasyfikacja zdarzeń po dniu bilansowym
  • Zdarzenia wymagające korekt na koniec 2020 r.
  • Zdarzenia nie wymagające korekt na koniec 2020 r.
  • Ujęcie w księgach zdarzenia po dniu bilansowym
 • Ocena zdolności kontynuacji działalności na dzień bilansowy i po dniu bilansowym
  • Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego
  • Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych
  • Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności
  • Pojęcie niewypłacalności i jej objawy
  • Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych, operacyjnych)
  • Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
  • Kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego
  • Roczne sprawozdanie finansowe
  • Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Badanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego
  • Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15-minutową przerwę kawową 
 • 30 minutową przerwę obiadową 

dr Gyöngyvér Takáts dr Gyöngyvér Takáts redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego

PRELEGENCI

dr Gyöngyvér Takáts

redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Magdalena Marczak

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY