Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego z uwzględnieniem zmieniających się interpretacji ZUS.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Proces przyznawania prawa do zasiłku i jego wyliczanie przysparza wielu kłopotów, które są spowodowane kilkoma czynnikami taki jak m.in. zmieniające się przepisy nie będące zbyt doskonałe, zmieniające się interpretacje tych przepisów przez ZUS, różnorodne stany faktyczne wynikające z odmiennych zasad wynagradzania poszczególnych grup pracowniczych.

Na szkoleniu będą omówione wszystkie kluczowe zagadnienia całego procesu przyznawania prawa do zasiłku i ustalania jego podstawy wymiaru, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmienione interpretacji jakie nam zakomunikował ZUS.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

PROGRAM

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego z uwzględnieniem zmieniających się interpretacji ZUS.

09:00 - 13:00

Szczegółowy program:

 

1.    Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

a)    wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,

b)   długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni oraz sposób liczenia tego okresu przy jednym pracodawcy, po zmianie pracodawcy w trakcie roku i przy dwóch jednoczesnych pracodawcach oraz pracy dodatkowej,

c)    wysokość wynagrodzenia chorobowego,

 

2.    Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.

a)    sytuacje, gdy zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania,

b)   sposób liczenia okresu wyczekiwania z wykorzystaniem poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego.

 

3.    Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego

a)    długość okresu zasiłkowego,

b)   zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,

c)    wyczerpanie okresu zasiłkowego,

d)   sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego,

e)    najczęstsze błędy popełniane przy liczeniu okresu zasiłkowego

 

4.    Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników;

a)    kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

b)   okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru

c)    zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego

d)   uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,

e)    zmiana interpretacji ZUS w zakresie uzupełnia wynagrodzenia obniżonego za urlop z powodu siły wyższej,

f)     jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku

g)    jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia

h)   składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,

i)      zmiany wymiaru czasu pracy a zasady ustalania podstawy zasiłkowej,

j)      składniki utracone i zmieniona interpretacja ZUS dotycząca przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem.

k)    Minimalne wynagrodzenie jako najniższa podstawa wymiaru zasiłku, ale łącznie ze składnikami które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku.

 

Dariusz Suchorowski Dariusz Suchorowski Ekspert ubezpieczeń społecznych

PRELEGENCI

Dariusz Suchorowski

Ekspert ubezpieczeń społecznych

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego z uwzględnieniem zmieniających się interpretacji ZUS.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY