Zasiłki 2022 oraz zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2022 zmienia się wiele przepisów w zakresie zasiłków oraz ubezpieczeń społecznych. Z myślą  tych zmianach zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zasiłki 2022 oraz zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych”, które odbędą się 24 stycznia 2022.

W trakcie szkolenia omówimy wszystkie zmiany, w tym kwestie związane z nowymi zasadami rozliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, obowiązkami pracodawcy w zakresie dostarczania niezbędnej dokumentacji do ZUS, ustalaniem prawa do zasiłków, zasadami ich wypłaty, zmianami w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, świadczeniami rehabilitacyjnymi czy zasiłkiem macierzyńskim i opiekuńczym.

Wszystkie zmiany zostaną szczegółowo omówione w oparciu o aktualne przepisy i poparte przykładami. Przewidzieliśmy również sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa uzyskał najważniejsze dla siebie informacje.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

PROGRAM

10:00 - 14:00

Zasiłki 2022 oraz zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Podstawy zmian w zasiłkach od stycznia 2022 roku, okres obowiązywania
 2. Nowe zasady obowiązujące w zakresie rozliczenia w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego
  • Ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
  • Zmiany w zakresie zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
  • Krótszy okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia
  • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
  • Nowa wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu- zasady ustalania i przyznawania
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, w jakich przypadkach czyli zasiłek macierzyński także w razie śmierci pracodawcy
  • Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 3. Obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 4. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
 5. Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i możliwościach ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
  • Uproszczone zasady ustalania podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom
  • Warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego –krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia
  • Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem
  • Zmiana możliwości ubiegania się o świadczenia (zasiłki) z ubezpieczenia chorobowego
  • Zaleganie z opłacaniem składek ZUS, a ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
 6. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  • Okres przez który świadczenie przysługuje
  • Wysokość świadczenia
  • Podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji
 7. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
  • Katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
  • Zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
  • Zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych
 8. Zasiłek macierzyński
  • Prawo do zasiłku i okres przysługiwania
  • Wysokość
  • Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku
  • Obliczenie podstawy wymiaru
 9. Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 10. Dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • Obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek
 11. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 12. Inne zmiany dot. ubezpieczeń społecznych
 13. Pytania uczestników, kazusy

14.00 Zakończenie szkolenia

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

Zasiłki 2022 oraz zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY