Zasiłki i ubezpieczenia społeczne 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

W roku 2023 zaczęły obowiązywać zmiany w zakresie zasiłków oraz ubezpieczeń społecznych. Z myślą o tych zmianach przygotowaliśmy szkolenie „Zasiłki i ubezpieczenia społeczne 2023”, które odbędzie się 14 kwietnia 2023 r.

W trakcie szkolenia omówimy wszystkie zmiany, w tym zmiany w zakresie potrąceń z zasiłków obowiązujące od 1 marca 2023 r., kwestie związane z nowymi zasadami rozliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, obowiązkami pracodawcy w zakresie dostarczania niezbędnej dokumentacji do ZUS, ustalaniem prawa do zasiłków, zasadami ich wypłaty, zmianami w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, świadczeniami rehabilitacyjnymi czy zasiłkiem macierzyńskim i opiekuńczym.

Wszystkie zmiany zostaną szczegółowo omówione w oparciu o aktualne przepisy i poparte przykładami. Przewidzieliśmy również sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa uzyskał najważniejsze dla siebie informacje.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w roku 2023 roku
 • Zmiany w zakresie potrąceń z zasiłków od 1 marca 2023 roku
 • Zmiany w zasiłku macierzyńskim wynikające z dyrektywy „work-life balance”
 • Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i możliwości ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
 • Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące zasiłków i ubezpieczeń społecznych
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

10:00 - 14:00

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w 2023 roku
  • Obowiązkowy profil PUE ZUS dla płatników składek- jak aktywować konto?
  • Konto na PUE ZUS dla płatników składek, którzy rozpoczęli działalność w 2023 r.
  • Jak samodzielnie założyć profil?
  • Nowe formularze ZUS obowiązujące w 2023 roku
  • Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach
 2. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy
  • Zasady ustalania i wypłaty
  • Okres wyczekiwania
  • Okres zasiłkowy- zasady jak ustalić w 2023 roku
  • Zasiłek chorobowy za okres przebywania w szpitalu obowiązujący w 2023 roku
  • Wysokość świadczenia
  • Potrącenia z zasiłków począwszy od 1 marca 2023 r. - nowe kwoty wolne od potrąceń
 3. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
  • Obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 4. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i możliwościach ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
  • Uproszczone zasady podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom
  • Warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia
  • Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem
 5. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  • Okres przez który świadczenie przysługuje
  • Wysokość świadczenia
  • Podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji
  • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 6. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
  • Katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
  • Zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
  • Zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych
 7. Zasiłek macierzyński z uwzględnienie zmian na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów z dnia 20 czerwca 2019 r.( dyrektywa work-life balance)
  • Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego w 2023 – implementacja unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Ogólne prawo do zasiłku i okres przysługiwania
  • Nowa wysokość zasiłku, jak obliczyć zasiłek
  • Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku
  • Obliczenie podstawy wymiaru
  • Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
 8. Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 9. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • Obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek
 10. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 11. Pytania uczestników - sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY