Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku”, które odbędzie się 15 maja 2024 r. W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie kluczowe zmiany w przepisach, które obowiązują od 2024 roku. Co ważne, przedstawimy Państwu praktyczne wskazówki i rozwiązania, aby mogli Państwo zastosować pozyskaną wiedzę we własnej organizacji.

Szczegółowo omówimy również planowane zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców, które będą obowiązywać w najbliższych miesiącach.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2024 roku
 • Zatrudnienie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy i zmiany w 2024 roku
 • Zatrudnienie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego
 • Legalizacja wjazdu oraz pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Uproszczona procedura zatrudnienia- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce- podstawy
 • Formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce- formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia cudzoziemców 
 • Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców po zmianach wraz z omówieniem planowanych zmian
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2024 roku

 1. Elektronizacja postępowań i procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy
 2. Obowiązkowe konto dla pracodawcy w systemie elektronicznym
 3. Połączenie i integracja systemów w celu prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców
 4. Obowiązki pracodawcy związane z digitalizacją postępowań
 5. Likwidacja „testu pracy”
 6. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę
 7. Nowe wymogi związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
 8. Kary dla pracodawców i odpowiedzialność pracodawcy – nowe przesłanki i kryteria
 9. Zmiany w umowach zawieranych z cudzoziemcami

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy i zmiany w 2024 roku

 1. Istotne zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy
 2. Wniosek o numer PESEL
 3. Likwidacja przepisów dotyczących uproszczonej procedury wydawania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 5. Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnianiu cudzoziemca
 6. Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
 7. Kogo i na jakich zasadach może zatrudnić polski pracodawca?
 8. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce
 9. Procedura legalizacja pobytu obywateli Ukrainy po w 2024 r.- wniosek oraz najważniejsze dokumenty
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

Zatrudnienie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

 1. Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę- jakie przypadki oraz warunki?
 2. Przedłużenie okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia
 3. Przedłużenie wiz oraz wyjątki
 4. Przedłużenie zezwoleń okresowych- do kiedy i na jakich warunkach?

Legalizacja wjazdu oraz pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce- Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudniania cudzoziemców- legalizacja pracy
 2. Dokumenty pobytowe - Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
 3. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca, wizy przeznaczone do wykonywania pracy w Polsce
 • Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
 • Typy wiz
 • Wiza Schengen vs wiza krajowa
 • Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
 • Przedłużanie wiz
 1. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach, jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków
 2. Karta pobytu
 3. Rodzaje zezwoleń na pracę
 4. Procedura uzyskania powyższych dokumentów, niezbędne formalności konieczne do legalizacji pobytu
 5. Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego

Uproszczona procedura zatrudnienia- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 1. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce- podstawy

 1. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy
 • Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia
 • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców
 • Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty
 • Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę- sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca
 1. Kontynuacja zatrudnienia po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy - przedłużanie ważności zezwolenia na pracę, przedłużania ważności zezwolenia na pobyt
 2. Zezwolenie na pracę sezonową
 • Zmiany w zakresie zezwoleń na pracę
 • Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 1. Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 2. Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

Formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce- formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 1. Umowa o pracę
 2. Umowy cywilnoprawne
 3. Samozatrudnienie

Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia cudzoziemców 

 1. Obowiązki informacyjne wobec Urzędów
 2. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej
 3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia i pobytu cudzoziemca – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa 30-minutowa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Materiały w wersji elektronicznej
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY