Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 roku

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022”, które odbędzie się 17 marca 2022 r. W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie kluczowe zmiany w przepisach, które obowiązują od tego roku. Co ważne, przedstawimy Państwu praktyczne wskazówki i rozwiązania, aby mogli Państwo zastosować pozyskaną wiedzę we własnej organizacji.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Kluczowe zagadnienia:

 • Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce i koszty z tym związane
 • Zatrudnienie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian w przepisach w związku z COVID 19 w 2022 roku
 • Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2022 roku
 • Uproszczona procedura zatrudnienia
 • Podstawy i formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Zdobędą Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

10:00 - 14:00

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 roku

Program uwzględnia zmiany wynikające ze specustawy


10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wprowadzenie

 1. Pojęcie legalnej pracy, definicja nielegalnej pracy (teoria a praktyka)
 2. Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP
 3. Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi

Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce, a w szczególności jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane

 1. Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
 2. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca
 3. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach, jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków
 4. Karta pobytu
  1. Zezwolenie na pobyt czasowy
  2. Zezwolenie na pobyt stały
  3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
 5. Ruch bezwizowy z Ukrainą- przypadki, kiedy obywatel Ukrainy nie musi posiadać wizy, ani dokumentu pobytowego
 6. Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego

Zatrudnienie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian w przepisach w związku z COVID 19 w 2022 roku

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców – najnowsze zmiany oraz regulacje w praktyce

 1. Przedłużenie ważności zezwoleń pobytów – w jakich przypadkach i na jak długo
 2. Korzystne rozwiązania dla pracodawców

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2022 roku

 1. Praca bez testu rynku pracy
 2. Łatwiejszy dostęp do legalizacji pobytu jak również uzyskania zezwolenia na prace
 3. Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2022 r.
 4. Zmiana procedury wizowej, terminów udzielania

Uproszczona procedura zatrudnienia

 1. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 2. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy
  1. Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia
  2. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
  3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 3. w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  1. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców
  2. Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty
  3. Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę – sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca
 4. Zezwolenie na pracę sezonową
  1. Zmiany w zakresie zezwoleń na pracę
  2. Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 5. Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 6. Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

Podstawy i formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 1. Umowa o pracę
 2. Umowy cywilnoprawne
 3. Samozatrudnienie

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Współpraca z cudzoziemcem rezydentem i nierezydentem
 3. Rozliczenie cudzoziemców
 4. Rejestracja w ZUS oraz obowiązki

Pytania, odpowiedzi, kazusy

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną przerwę 15 minutową oraz jedną przerwę 30 minutową. Dokładne godziny przerw zostaną ustalone wspólnie z Ekspertem w trakcie szkolenia.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY