Zatrudnianie, pobyt i praca cudzoziemców w Polsce w aspekcie aktualnych przepisów, rewolucyjnych zmian w 2022 r. i planowanych zmian od 2023 r.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Zatrudnianie, pobyt i praca cudzoziemców w Polsce w aspekcie aktualnych przepisów, rewolucyjnych zmian w 2022 r. i planowanych zmian od 2023 r.”. Warsztaty prowadzone będzie z wykorzystaniem wzorów dokumentów i rozwiązywaniem ćwiczeń opartych na studiach przypadków.

Zakres spotkania, uwzględnia obecnie obowiązujące przepisy, obejmuje problematykę przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskiwanie zezwoleń na pracę, podejmowania przez nich zatrudnienia lub świadczenia pracy, prowadzenia dokumentacji, opodatkowania dochodów oraz ubezpieczenia. Omówione zostaną również zmiany planowane w 2023 r.

Szkolenie poprzez wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom – nowych umiejętności stosowania przepisów w praktyce. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również inne zmiany, które wprowadziła nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie uwzględnia również ingerencję w standardowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców specustawy covidowej i specustawy wojennej o pomocy obywatelom Ukrainy.

Kluczowe zagadnienia:

 • Aspekty prawne legalizacji pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców
 • Obywatele UE – zatrudnianie i pobytu
 • Wyjaśnienie postępowania umożliwiającego pracę cudzoziemców na terenie Polski
 • Legalizacja pobytu obywateli Państw trzecich
 • Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce
 • Procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 • Najczęściej popełniane błędy podmiotów zatrudniających cudzoziemców
 • Opodatkowanie dochodów i ubezpieczenie społeczne cudzoziemców

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

09:00 - 15:00

Zatrudnianie, pobyt i praca cudzoziemców w Polsce w aspekcie aktualnych przepisów, rewolucyjnych zmian w 2022 r. i planowanych zmian od 2023 r.

9.00 Rozpoczęcie szkolenia i powitanie uczestników

Uregulowania prawne dot. cudzoziemców przebywających w Polsce

 • Aspekty prawne legalizacji pobytu i wykonywania pracy przez cudzoziemców
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
 • Wyjaśnienie postępowania umożliwiającego pracę cudzoziemców na terenie Polski

Legalny pobyt i praca obywateli Państw Trzecich

 • Legalizacja pobytu obywateli Państw trzecich
 • Zmiany w przepisach w 2022 r.. usystematyzowanie informacji
 • Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce – powiadomienie czy oświadczenie
 • Procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 • Karty pobytu – problemy w kontekście obowiązujących przepisów
 • Sytuacja kierowców międzynarodowych w świetle obowiązujących przepisów

Zmiany, błędy i konsekwencje nielegalnego zatrudniania

 • Najczęściej popełniane błędy podmiotów zatrudniających cudzoziemców
 • Wyjaśnienie skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.
 • Opodatkowanie dochodów i ubezpieczenie społeczne cudzoziemców

Planowane zmiany w przepisach o zatrudnianiu i pobycie cudzoziemców w 2023 r.

 • Nowe ustawy
 • Co dalej ze ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy?
 • Specustawa covidowa a zatrudnianie cudzoziemców w 2023 r.

14:30 -15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia planujemy dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedną przerwę 30-minutową na lunch.

Monika Olszewska Monika Olszewska Ekspert kadrowo-płacowy, Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

PRELEGENCI

Monika Olszewska

Ekspert kadrowo-płacowy, Ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 do 21.10.2022 r.

cena regularna 695 zł netto od 22.10.2022 r.
 • Udział w szkoleniu online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY