Zatrudnianie Ukraińców oraz wybrane aspekty prawa pracy

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zatrudnianie Ukraińców oraz wybrane aspekty prawa pracy”, które odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie kluczowe zmiany w przepisach, które obowiązują od tego roku, uwzględniając specustawę. Co ważne, przedstawimy Państwu praktyczne wskazówki i rozwiązania, aby mogli Państwo zastosować pozyskaną wiedzę we własnej organizacji.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Kluczowe zagadnienia:

 • Najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy na podstawie specustawy
 • Uproszenia w zatrudnianiu cudzoziemców – w tym osób z Ukrainy
 • Zatrudnienie obywateli Ukrainy z uwzględnieniem zmian i specjalnych rozwiązań dotyczących pobytu i zatrudniania w czasie pandemii
 • Podstawy i formy zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce
 • Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia obywateli Ukrainy
 • Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex
 
W cenie szkolenia otrzymają Państwo dostęp do szkolenia wideo: Wynagradzanie Ukraińców zatrudnionych w Polsce. Link do wideo i prezentację otrzymają Państwo w dniu szkolenia.

PROGRAM

10:00 - 14:00

Zatrudnianie Ukraińców oraz wybrane aspekty prawa pracy

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

 1. Legalność pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku
 2. Rejestrowanie obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po przekroczeniu granicy
 3. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
 4. Pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia- zadania wojewody
 5. Świadczenia pieniężne udzielane osobom gwarantującym pomoc dla obywateli Ukrainy
 6. Powierzenie wykonywania pracy obywatelom Ukrainy – warunki jakie musi spełnić pracodawca spełnić, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, który przebywa na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym
 7. Rejestracja w powiatowym Urzędzie Pracy
 8. Opieka tymczasowa nad małoletnimi obywatelami Ukrainy
 9. Dodatkowe świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy na terytorium Polski
 10. Szczególny tryb ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy przez obywatela Ukrainy oraz zasady wykonywania pracy przez taką osobę
 11. Przedłużenie ważności wiz, zezwoleń czasowych, kart pobytu, pobytów w ramach ruchu bezwizowego obywateli Ukrainy, których ważność kończy się od dnia 24 lutego 2022 roku

 

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców w 2022 roku- uproszczenia w procedurze zatrudniania cudzoziemców- w tym obywateli Ukrainy

 1. Brak wymogu posiadania miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu
 2. Wymogi dotyczące wynagrodzenia minimalnego cudzoziemca
 3. Poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających wydania nowego zezwolenia na pobyt i pracę
 4. Rozwiązania przyspieszające uzyskanie zezwoleń na pracę
 5. Łatwiejszy dostęp do legalizacji pobytu jak również uzyskania zezwolenia na pracę
 6. Wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 7. Zmiana procedury wizowej, terminów udzielania - skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych
 8. Nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

 

Zatrudnienie obywateli Ukrainy z uwzględnieniem zmian i specjalnych rozwiązań dotyczących pobytu i zatrudniania w czasie pandemii w 2022 roku

 

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla obywateli Ukrainy oraz innych cudzoziemców- najnowsze zmiany oraz regulacje w praktyce- ruch bezwizowy w czasie epidemii

 1. Przedłużenie ważności zezwoleń pobytów- w jakich przypadkach i na jak długo
 2. Korzystne rozwiązania dla pracodawców

 

Podstawy zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce

 1. Uproszczona procedura zatrudnienia- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 2. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 3. Praca sezonowa
 4. Szczególne tryby zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy

 

Formy zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce

 

Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia obywateli Ukrainy 

 1. Obowiązki informacyjne wobec Urzędów
 2. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej
 3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia i pobytu – obowiązki pracodawcy

 

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Rozliczenie cudzoziemców
 3. Rejestracja w ZUS oraz obowiązki

 

Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe (15 minut) i jedną przerwę lunchową (30 minut).

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

389 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
 • Szkolenie wideo: Wynagradzanie Ukraińców zatrudnionych w Polsce

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY