Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia budżetowa to cykl  szkoleń dedykowanych osobom zajmującym się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach, powiatach zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r.

Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi regulacjami z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz klasyfikacji budżetowej, a także będą mogli uporządkować swoją wiedzę w zakresie środków trwałych a także przeprowadzania inwentaryzacji, e szczególnym uwzględnieniem spisu z natury.

UWAGA! Programy szkoleń będą na bieżąco aktualizowane o wszystkie wprowadzane zmiany!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta
 • 30 dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej
 • 14 dniowy dostęp do INFORLEXA – Kompleksowej bazy wiedzy

Zapraszamy do udziału!

PROGRAM

Akademia budżetowa - 12 grudnia 2022

09:00 - 15:00

Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad.

Dnia 22 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Głównym celem tego aktu prawnego było wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań budżetowych w formie elektronicznej. Wprowadzono także nowe sprawozdanie Rb-34 oraz zmieniono wzory i zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S, Rb-30S. Część zapisów zacznie obowiązywać dopiero od roku 2023. Podczas szkolenia wskażemy harmonogram wejścia w życie poszczególnych zapisów rozporządzenia o kalsyfiakcji budżetowej. Omówimy także najczęściej pojawiające się wątpliwości i niejasności dotyczące składania przedmiotowych sprawozdań.

 

W programie:

 1. Sprawozdania budżetowe – kilka słów wstępu:
 • Dlaczego są takie ważne,
 • Jak prawidłowo sporządzać poszczególne sprawozdania,
 • Kto ma obowiązek je sporządzać,
 • Jak sporządzić korektę,
 • W jakim terminie i komu przesłać gotowe sprawozdanie.
 1. Sprawozdania budżetowe według nowych zasad:
 • Co się zmieniło w stosunku do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 2018 r.
 • Które sprawozdania należy składać elektronicznie od stycznia 2023 r.
 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych:
 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S,
 • Jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”,
 • Czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S i ewentualnie na jakiej podstawie?
 • Odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”,
 • Środki otrzymane z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej,
 • Środki otrzymane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Wykazywanie dotacji celowych ,
 • Co wykazywać w kolumnie „należności”,
 • Co wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane”,
 • Jakie dane wykazywać w kolumnie „środki pieniężne w drodze”?
 1. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych:
 • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
 • Jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie?
 • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?
 1. Sprawozdania budżetowe – pozostałe problemy:
 • Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Dochody z tytułu usług opiekuńczych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych przez kierownika CUW,
 • Niewykorzystana dotacja – jak ująć w sprawozdaniu Rb-30S?

 

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad

595 do 20.11.2022

Cena regularna 695 zł od 21.11.2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY