Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia Budżetowa 2023 to cykl 4 szkoleń skierowanych do osób zajmujących się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych, m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach i powiatach, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów.

W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2024 r. Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi regulacjami z zakresu klasyfikacji budżetowej, będą mogli uporządkować swoją wiedzę w zakresie środków trwałych a także przeprowadzania inwentaryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem spisu z natury. Ostatnim z zaplanowanych tematów jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podczas podzielonych tematycznie bloków odpowiemy kompleksowo na pytania m.in. o to:

 • Jak prawidłowo utworzyć i oznakować obiekt inwentarzowy?
 • Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?
 • Jak wypełniać dokumenty związane ze środkami trwałymi (OT, PT, MT, LT)?
 • Jak zlikwidować środek trwały (Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym)?
 • W jaki sposób prawidłowo stosować paragrafy „ukraińskie”?
 • Jakie wydatki ujmować w § 421 oraz § 424?
 • Czy środki żywności zawsze należy ujmować w § 422?
 • Czym się różni remont (§ 427) od modernizacji (§ 605)?
 • Jak księgować faktury wielopozycyjne?
 • Jakie zmiany w klasyfikacji budżetowej będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.?
 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?
 • Kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za proces inwentaryzacji w jednostce?
 • Jak inwentaryzować zobowiązania (brak potwierdzenia salda od kontrahenta)?
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji?
 • Kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy każde zaniechanie obowiązków może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Kiedy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być wyłączona?

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz Ekspert rozwieje Twoje wątpliwości!

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta

PROGRAM

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności? - 14 grudnia 2023

09:00 - 14:00

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności?

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych odnosi się do konsekwencji prawnych, jakie ponoszą osoby, które działają na szkodę finansów publicznych lub nie przestrzegają zasad i przepisów dotyczących zarządzania finansami publicznymi. Podczas szkolenia omówione zostaną czyny, które mogą stać się powodem postawienia konkretnej osoby w stan odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Prowadząca opowie także o tym, kiedy można takiej odpowiedzialności uniknąć oraz o karach, jakie ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewiduje dla osób, wobec których taka odpowiedzialność zostanie orzeczona.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – definicja naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 2. Kto i kiedy może odpowiadać za naruszenie, zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ostatnie zmiany w ustawie, podwyższenie kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia
 4. Odpowiedzialność podmiotowa – odpowiedzialność kierownika jednostki za nieprawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, odpowiedzialność głównego księgowego za niewłaściwą kontrolę finansową, odpowiedzialność pracowników zgodnie z odrębnymi ustawami, odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w różnych obszarach finansowych
 5. Udzielanie upoważnień a unikanie odpowiedzialności – zasady udzielania upoważnień, jak udzielać upoważnień, aby uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 6. Przesłanki dochodzenia odpowiedzialności i wymierzania kary – czynniki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności, sposób wymierzania kary
 7. Charakterystyka naruszeń dyscypliny finansów publicznych – przykłady czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rodzaje kar: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 9. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – kto ma obowiązek zawiadomić o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co grozi za brak zawiadomienia
 10. Dyscyplina finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

14.00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Dyscyplina finansów publicznych - 14.12.2023 r.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

redaktor naczelna INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY