Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

To już kolejna edycja Akademii Podatków online – nazwaliśmy ją Akademia Podatków 2023/24, bo będziemy mówić nie tylko o tym, co jest, ale i co w najbliższym czasie będzie najważniejsze w tej dziedzinie. Tym razem wracamy do korzeni, po edycjach poświęconych przygniatającym podatników zmianom czas na przypomnienie najważniejszych zasad rozliczania VAT i CIT. Prowadzący, praktyk, który każdego dnia pomaga swoim klientom, ale również czytelnikom swoich publikacji wybrał zagadnienia, które nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydają się nie sprawiać problemów, to po krótkim zastanowieniu okazują się leżeć u podstaw codziennych dylematów.

Program Akademii został tak skonstruowany, by mogli w niej uczestniczyć zarówno doświadczeni praktycy, jak i osoby z nieco mniejszym doświadczenia i by zarówno jedni, jak i drudzy nie uznali poświęconego na szkolenie czasu za stracony.

Cały cykl szkoleń przeznaczony jest dla praktyków na co dzień zajmujących się podatkami zarówno świadczących usługi w ramach biur rachunkowych, jak i dbających o prawidłowość rozliczeń fiskalnych pracodawcy, zatrudnionych w księgowości wewnętrznej podatnika.

 

UWAGA! Programy szkoleń będą na bieżąco aktualizowane o wszystkie wprowadzane zmiany!

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz Ekspert  rozwieje Twoje wątpliwości!

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta

 

PROGRAM

VAT w transakcjach krajowych 2023 - 6 października 2023

10:00 - 16:00

VAT w transakcjach krajowych 2023

Pierwsza część Akademii Podatków 2023/24 poświęcona jest zasadom opodatkowania transakcji krajowych. W trakcie tego szkolenia przybliżone, a czasami przypomniane zostaną podstawowe, ale tym samym najważniejsze zagadnienia dotyczące opodatkowania. Kolejne zmiany, jakie podatnikom funduje prawodawca, konieczność ich śledzenia i przyswajania, powodują, że łatwo zapomnieć o zasadach obowiązujących od lat. Tymczasem uchybienia w tym zakresie mogą doprowadzić do tragicznych dla podatnika implikacji podatkowych.

W pierwszej części Akademii prowadzący w praktyczny sposób wskaże na to, kto jest, a kto nie jest podatnikiem, ale również, jak należy rozliczać VAT i o czym trzeba pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność również w zakresie tzw. najmu prywatnego.

Omówione zostaną zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego, z którymi nieustannie podatnicy mają problem, ale również m.in. zasady rozliczania VAT naliczonego. Praktyka pokazuje bowiem, że to właśnie odliczanie podatku naliczonego najczęściej jest przedmiotem nieporozumień na linii podatnicy – organy.

 

10.00- rozpoczęcie szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. Podatnik VAT
  1. Status podatnika a podatnik zarejestrowany
  2. Osoba fizyczna jako podatnik i nie podatnik
  3. Najem prywatny a status podatnika
  4. Przedsiębiorstwa w spadku a podatnik VAT
  5. Organy i ich urzędy a podatnik VAT
  6. Oddziały w VAT
  7. Grupa podatkowa w VAT
 2. Czynności opodatkowane VAT w transakcjach krajowych
 3. Nadużycie prawa – zastosowane w praktyce
 4. Przedsiębiorstwo i ZCP jako przedmiot świadczenia
 5. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług
 6. Dostawa a usługa – co decyduje o identyfikacji rodzaju świadczenia
 7. Czynności nieodpłatne a opodatkowanie VAT
 8. Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych w VAT
 9. Podstawa opodatkowania i korekty
  1. Zasady identyfikacji podstawy opodatkowania
  2. Dopłaty a podstawa opodatkowania w VAT
  3. Szczególne zasady wyznaczania podstawy opodatkowania przy dostawie nieruchomości
  4. Korekty w VAT: po zmianach slim vs po zmianach KSeF
 10. Odwrotne opodatkowanie w transakcjach krajowych?
 11. Dostawa nieruchomości – zasady stosowania zwolnienia i rezygnacji ze zwolnienia
 12. Rezygnacja ze zwolnienia od usług finansowych – czy to się opłaca?
 13. Podatek naliczony – zasady odliczania przy zakupach krajowych
 14. Korekta VAT naliczonego po zmianach KSeF
 15. Odliczanie częściowe i korekta VAT w czasie
 16. Zwroty VAT po zmianach slim
 17. Podsumowanie

 

16.00 – zakończenie szkolenia

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

Dokumentowanie VAT - 10 listopada 2023

10:00 - 16:00

Dokumentowanie VAT

 

Za podatnikami stosunkowo świeże zmiany dotyczące fakturowania, w szczególności wystawiania faktur korygujących, a przed nimi bardzo istotne zmiany dotyczące faktur ustrukturyzowanych. Do tego trzeba się przygotować. Aby jednak skutecznie implementować regulacje dotyczące KSeF i faktur ustrukturyzowanych trzeba znać prawidłowe, ogólne zasady fakturowania. Praktyka bowiem pokazuje, że problem dokumentowania w VAT jest cały czas aktualny. A przecież faktura to nie tylko dokument podatkowy dla VAT, lecz również dla innych podatków, a także rozliczeń cywilnoprawnych.

W czasie drugiego szkolenia w ramach Akademii Podatków 2023/24 prowadzący w praktyczny sposób przypomni zasady fakturowania, wyjaśni zmiany dotyczące tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmienionych w 2023 r. zasad wystawiania (i niewystawiania) tzw. faktur zaliczkowych. W trakcie szkolenie nie będzie omawiana sama struktura faktur ustrukturyzowanych, ale wyjaśnione zostanie, jak przygotować się do wprowadzenia takich faktur, jak będzie wyglądało stosowanie takich faktur w praktyce, jak również, jakie ryzyko przyniesie uchybienie obowiązkom stosowania tego modelu fakturowania, a także jakie mogą być skutki „zwykłych” błędów w fakturowaniu i jak ich uniknąć.

 

10.00- rozpoczęcie szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. Funkcja, rola i znaczenie faktury w polskich podatkach
 2. Podstawy prawne fakturowania
 3. Co z zasadą, że każdy dokument może być fakturą?
 4. Klasyfikacje statystyczne a faktura – w tym CN
 5. Faktura a warunki dostawy
 6. Proforma – co to jest i jak jest regulowana 
 7. Czynności podlegające fakturowaniu
 8. Terminy fakturowania,
 9. Dokumenty niepodatkowe istotne dla fakturowania i rozliczeń podatkowych  
 10. Faktura wg KSeF
 11. Jak się przygotować do implementacji KSeF
 12. Zasady wystawiania i doręczania faktur przez KSeF
 13. Wyłączenia stosowania KSeF a wyłączenie doręczania przez KSeF
 14.  Awaria systemu KSeF i inne przeszkody a fakturowanie  
 15. Dane, które muszą znaleźć się w fakturze (szczegółowa analiza treści faktury)  
 16. „Dopiski” obligatoryjne w fakturze i dopiski nieobligatoryjne które warto zamieścić w fakturze
 17. Faktura zaliczkowa ze szczególnym uwzględnieniem zmian KSeF
 18. Korygowanie faktur – wpływ zmian KSeF na zasady wystawiania korekt
 19. Noty korygujące a zmiany KSeF
 20. Korekta faktur dotyczących sprzedaży w obrocie międzynarodowym 
 21. Czy można anulować fakturę
 22. Faktura nierzetelna a faktura wadliwa
 23. Kto może być ukarany za błędy w fakturze
 24. Inne praktyczne zagadnienia związane z fakturowaniem

 

16.00- zakończenie szkolenia

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

VAT w transakcjach międzynarodowych - 13 grudnia 2023

10:00 - 14:00

VAT w transakcjach międzynarodowych

godz. 10:00-16:00

 

W praktyce część podatników twardo deklaruje, że oni prowadzą działalność wyłącznie w kraju i ich zagadnienia opodatkowania VAT w transakcjach międzynarodowych nie dotyczą. Niejednokrotnie jednak już chwilę później okazuje się, że nawet jeżeli nie sprzedają, to kupują świadczenia z zagranicy i muszą prawidłowo takie transakcje opodatkować. Co więcej, obowiązki w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych, a nawet zapłaty VAT spoczywają wtedy nie tylko na czynnych podatnikach, ale również podatnikach zwolnionych.

W tej części Akademii Podatków 2023/24 omówione zostaną zasady opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych nie z pozycji wielkiej globalnej korporacji, ale zwykłego podatnika, który tylko czasami musi dokonać odpowiedniego rozliczenia. Ponadto prowadzący w szczegółowy i praktyczny sposób przybliży transakcje łańcuchowe, przekonując uczestników, że nie taki ten diabeł straszny jak go malują.

  

10.00- rozpoczęcie szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. VAT jako podatek terytorialny
 2. Właściwość kursów walut
 3. Korekty w VAT a właściwość kursu po SLIM VAT
 4. Usługi w obrocie międzynarodowym a opodatkowanie VAT
 5. Miejsce świadczenia usług
 6. Import usług
  1. Moment powstania obowiązku podatkowego
  2. Podstawa opodatkowania
  3. Korekty
  4. Dokumentowanie i prezentacja w JPK_V7
  5. Stawki VAT oraz usługi zwolnione w imporcie usług
  6. VAT naliczony w imporcie usług (z uwzględnieniem zlikwidowanego szyku rozłącznego)
 7. „Eksport” usług
 8. Dostawy B2B w obrocie międzynarodowym
 9. Dostawy łańcuchowe – zasady opodatkowania po SLIM VAT
 10. Uproszczone transakcje trójstronne
 11. Transakcje towarowe wewnątrzwspólnotowe
  1. WDT
   • WDT – definicja
   • Obowiązek podatkowy
   • Podstawa opodatkowania i korekty
   • Dokumentowanie i warunki stosowania stawki VAT 0%
  2. WNT
   • WNT – definicja
   • Obowiązek podatkowy
   • Podstawa opodatkowania i korekty
   • VAT naliczony w WNT po zmianach SLIM
 1. Eksport towarów
 1. Definicja i warunki opodatkowania
 2. Obowiązek podatkowy w eksporcie ze szczególnym uwzględnieniem zaliczki
 3. Dokumentowanie eksportu i zasady stosowania stawki VAT 0%

 

 1. Import towarów – procedura uproszczona i zwykła opodatkowania VAT

 

16.00- zakończenie szkolenia

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

CIT bieżące zagadnienia - 9 stycznia 2024

10:00 - 16:00

CIT bieżące zagadnienia

Ostatnia część Akademii Podatków 2023/24  poświęcona jest podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Po zmianach Polskiego Ładu, po powrocie podatku minimalnego należy przypomnieć sobie najważniejsze, podstawowe zasady. Bez właściwego rozliczenia przychodów i kosztów nie można prawidłowo rozliczyć CIT – i na tym skupi się prowadzący, który nie tylko przypomni najważniejsze zagadnienia, ale również wskaże na aktualną wykładnię, która przecież w dużym stopniu wpływa na rozliczenia.

 

10.00- rozpoczęcie szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. Znaczenie podziału na źródła przychodu w CIT
 2. Straty z lat ubiegłych zasady rozliczania
 3. Przychód podatkowy – zasady identyfikacji przychodu z działalności gospodarczej
 4. Kursy walut w CIT
 5. Moment uzyskania przychodu
 6. Korekty przychodu w CIT
 7. Koszty uzyskania przychodu
 8. Definicja KUP
 9. Wyłączenia z kosztów
  1. Limity płatności gotówkowych a KUP
  2. Finansowanie dłużne w KUP
  3. Co z usługami niematerialnymi w KUP
  4. Kary, odszkodowania
  5. Reprezentacja
  6. Wydatki związane z używaniem samochodów
  7. Inne ciekawe wyłączenia
 10. Korekta kosztów
 11. Koszty w czasie
 12. Amortyzacja jako szczególna metoda aktywacji kosztów w czasie
 13. Stawka 9% CIT – zasady stosowania
 14. Podatek od przerzuconych dochodów – nie tylko dla dużych przedsiębiorców
 15. Estoński CIT – doświadczenia, kto może i komu się opłaca wybrać taką formę opodatkowania
 16. Inne ciekawe zagadnienia

 

16.00- zakończenie szkolenia

 

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego
W trakcie każdego ze szkoleń zaplanowane są dwie przerwy: jedna 15-minutowa oraz druga 30-minutowa.

PRELEGENCI

Radosław Kowalski

Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia podatków 2023/24
Pakiet 4 szkoleń

2345 /uczestnik
cena katalogowa 2345 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatVAT w transakcjach krajowych 2023 - 6.10.2023 r.

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

Dokumentowanie VAT - 10.11.2023 r.

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

VAT w transakcjach międzynarodowych - 13.12.2023 r.

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

CIT – bieżące zagadnienia - 9.01.2024 r.

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

Redaktor naczelny INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY