Akademia Prawa Pracy - edycja 2

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w unikalnym cyklu szkoleń, które odbędą się w ramach 2 edycji Akademii Prawa Pracy. W trakcie 5 spotkań omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy w poszczególnych zagadnieniach. To spotkanie przeprowadzone będzie w formule interaktywnej. Każdy z tematów poparty będzie konkretnymi rozwiązaniami, poradami, wskazówkami. Akademia Prawa Pracy to w całości praktyczne wskazówki do zastosowania w Twojej organizacji, a zarazem kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy!

Bloki tematyczne Akademii Prawa Pracy:

 • Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
 • Kontrole ZUS i PIP
 • Dokumentacja pracownicza
 • Nowelizacja prawa pracy 2022
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy prawa pracy w praktyce
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

Wideoszkolenie: Dokumentacja pracownicza – prowadzenie akt pracowniczych, elektronizacja

10:00 - 12:30

Dokumentacja pracownicza – prowadzenie akt pracowniczych, elektronizacja

Od kilku lat istnieje możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (e-akta). Czy jednak pracodawcy chętnie sięgają po tę formę?

W trakcie szkolenia porozmawiamy o obu sposobach prowadzenia akt osobowych i związanych z tym wyzwaniami z perspektywy prawnej, jakie w obu przypadkach stoją po stronie pracodawcy. Ponadto postaramy się ustalić czy więcej znaczy lepiej w kontekście gromadzenia dokumentów w aktach osobowych pracowników oraz ustalimy jakie jeszcze dokumenty poza „teczką osobową” pracodawca obowiązany jest gromadzić.

Omówimy obowiązki prawne leżące po stronie pracodawców, jak również rozwiązania praktyczne, związane z prowadzeniem akt pracowniczych w formie elektronicznej.

Aspekty techniczne programów do obsługi e-akt nie wchodzą w zakres szkolenia.

Program:

·  Części składowe akt osobowych (A-B-C-D) + podziały tematyczne dokumentów

·  Dokumenty i informacje w aktach pracownika – perspektywa HR v. perspektywa IOD czyli czy więcej znaczy zawsze lepiej?

·  Akta papierowe vs akta elektroniczne.

·  Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej

·  Okresy przechowywania akt i zwrot dokumentów pracownikowi

Martyna Barabas Martyna Barabas Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Wideoszkolenie: Czas pracy i urlopy wypoczynkowe

10:00 - 13:30

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe

Czas pracy

Czas pracy niezmiennie pozostaje centralnym zagadnieniem prawa pracy wokół którego zawszą powstają liczne pytania i wątpliwości. Zmiana organizacji pracy spowodowana pandemią koronawirusa, zwłaszcza popularność pracy hybrydowej, stworzyła przestrzeń do weryfikacji istniejących systemów czasu pracy i większej elastyczności w podejściu do godzin pracy, przy czym obowiązki po stronie pracodawców pozostały jednak niezmienione.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

Program:

·  Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy

·  System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy

·  Praca zdalna – rozwiązanie idealne?

·  Nadgodziny

·  Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?

·  Zadania praktyczne

 

Urlopy wypoczynkowe

Nieobecności w pracy dzielimy na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Wydaje się, że temat jest prosty, jednakże w praktyce zagadnienie to mimo wszystko nastręcza pracodawcom czasami pewnych trudności.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy a mianowicie podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Program:

·  Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

·  Urlopy okolicznościowe

·  Urlop bezpłatny

·  Urlop na żądanie

·  Ekwiwalent z urlop – kiedy i komu się należy

·  Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych

·  Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika

·  Podróże służbowe w pigułce – definicja, czas pracy oraz rozliczenie

Magdalena Profic Magdalena Profic Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Wideoszkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

10:00 - 13:30

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest z najpowszechniejszych instrumentów przyznania pracownikom benefitów. Popularność tego instrumentu wiąże się z brakiem oskładkowania świadczeń wypłacanych z funduszu na rzecz pracowników. Jednocześnie, ta okoliczność prowadzi do licznych kontroli ze strony ZUS co do prawidłowości wydatkowania środków Funduszu.

W czasie szkolenia przedstawimy najistotniejsze zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym wymogi przyznawania świadczeń z zastosowaniem kryteriów socjalnych, a także wskażemy najczęstsze obszary kontroli ZUS w tym zakresie.

Program:

·  Postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

·  Kryterium socjalne

·  Pojęcie dochodu

·  Zmiana sytuacji życiowej lub materialnej pracownika w trakcie roku

·  Dokumenty potwierdzające sytuacje pracownika

·  Kontrole ZUS związane z ZFŚS

Martyna Barabas Martyna Barabas Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Paula Koczara Paula Koczara Radca prawny, Manager ds. zatrudnienia i prawa pracy w GK Agora

Nowelizacja prawa pracy 2022 – stan aktualny i planowane zmiany
7 grudnia 2022 r.

10:00 - 14:00

Nowelizacja prawa pracy 2022 – stan aktualny i planowane zmiany

W 2022 doczekamy się istotnej nowelizacji Kodeksu pracy, która przez wielu jest nazywania ‘rewolucją’ w prawie pracy. Znaczenie tej nowelizacji wynika przede wszystkich z wielości zagadnień i obszarów, których dotyczy. W konsekwencji pracodawcy muszą się przygotować i zrozumieć istotę tych zmian, tak aby w pełni respektować nowe uprawnienia pracowników, a jednocześnie rozważyć, czy zmienione/wprowadzone przepisy wymuszają na nich zmianę organizacji pracy, a także potencjalną potrzebę zmian przepisów wewnętrznych.

Program:

·  Praca zdalna

·  Uprawnienia rodzicielskie

·  Trzeźwość pracowników

·  Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy

·  Zmiany dot. umów o pracę

Magdalena Profic Magdalena Profic Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Kontrole ZUS i PIP
11 stycznia 2023 r.

10:00 - 13:30

Kontrole ZUS i PIP

Kontrole ZUS i PIP pozostają niezmiennie aktualnym tematem dla pracodawców. Niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się pracodawcy pozostaje zawsze aktualne, jak np. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czy wydatkowe środków ZFŚS. Natomiast niektóre zyskują szczególne znaczenie w związku z popularną obecnie pracą hybrydową, np. rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej, czy zmian legislacyjnych – nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło, zmiany wprowadzone przez Polski Ład.

Podczas wyjaśnimy kluczowe zagadnienia związane z kontrolą ZUS i PIP. Zwrócimy uwagę na szczególnie często kontrolowane zagadnienia i podzielimy się praktycznymi poradami, które pomogą pracodawcom przygotować się na potencjalne, przyszłe kontrole.

Program:

·  Tytuły do ubezpieczeń

·  Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy

·  Kontrola ZUS i PIP – aspekty formalne

·  Wydanie decyzji ZUS

·  Sankcje PIP nakładane na pracodawców

·  Najczęściej wydawane decyzje ZUS

·  Najczęściej kontrolowane warunki zatrudnienia przez PIP

Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Paula Koczara Paula Koczara Radca prawny, Manager ds. zatrudnienia i prawa pracy w GK Agora

PRELEGENCI

Martyna Barabas

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Kamila Bójko

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Barbara Klimczyk

Barbara Klimczyk

Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Paula Koczara

Radca prawny, Manager ds. zatrudnienia i prawa pracy w GK Agora

Magdalena Profic

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia Prawa Pracy
Pakiet 5 szkoleń

1795 do 9 września 2022

cena regularna 1995 zł
od 10 września 2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatDokumentacja pracownicza – prowadzenie akt pracowniczych, elektronizacja – wideoszkolenie

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatCzas pracy i urlopy wypoczynkowe – wideoszkolenie

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wideoszkolenie

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatNowelizacja prawa pracy 2022 – stan aktualny i planowane zmiany – 7.12.2022

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatKontrole ZUS i PIP – 11.01.2023

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY