Akademia Prawa Pracy

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w unikalnym cyklu szkoleń. W trakcie 5 spotkań omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy w poszczególnych zagadnieniach. To spotkanie przeprowadzone będzie w formule interaktywnej. Każdy z tematów poparty będzie konkretnymi rozwiązaniami, poradami, wskazówkami. Akademia Prawa Pracy to w całości praktyczne wskazówki do zastosowania w Twojej organizacji, a zarazem kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy!

Bloki tematyczne Akademii Prawa Pracy:

 • Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • Czas pracy – o czym pracodawca powinien pamiętać. Pułapki pracy zdalnej.
 • Dokumentacja pracownicza
 • Mobbing i dyskryminacja z uwzględnieniem pracy zdalnej
 • Nieobecności pracowników – urlopy wypoczynkowe i nie tylko oraz podróże służbowe

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy prawa pracy w praktyce
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne - 16 marca 2022 r.

11:30 - 15:00

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

W obrocie prawnym, zatrudnieni świadczą pracę nie tylko na umowie o pracę, ale również na umowach cywilnoprawnych. Dwa najczęstsze typy takich umów, czyli umowa zlecenie i umowa o dzieło, powinny jednak odznaczać się typowymi dla nich cechami, tak aby nie zostały one reklasyfikowane jako umowa o pracę.

Podczas szkolenia porozmawiamy o tym, na co pracodawcy powinni zwrócić uwagę rozważając możliwość oferowania pracownikom współpracy na podstawie umowy B2B, a także wprowadzając dualizm zatrudnienia poprzez możliwość oferowania kandydatom zawarcia umowy o pracę albo umowy B2B.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych kwestii związanych z takimi umowami, przedstawienie cech, które pozwalają je odróżnić od umowy o pracę oraz wskazanie standardów rynkowych i najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem pracy na podstawie takich stosunków prawnych. Omówimy także praktyczne aspekty związane ze zmianą modelu zatrudnienia w firmach po wprowadzeniu w życie Nowego Ładu, a także wskażemy kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę decydując się na takie rozwiązanie.

Kluczowe zagadnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne – o czym należy pamiętać, aby zminimalizować ryzyko ewentualnej reklasyfikacji
 • Elementy charakterystyczne dla umowy o pracę
 • Jak powinna wyglądać umowa zlecenia?
 • Czym charakteryzuje się umowa o dzieło?
 • Składki ZUS w umowach cywilnoprawnych
 • Czy umowy B2B są zawsze korzystne dla pracodawcy i dopuszczalne
 • Jaki model zatrudnienia wybrać?

Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Czas pracy – o czym pracodawca powinien pamiętać. Pułapki pracy zdalnej - 6 kwietnia 2022 r.

10:00 - 13:30

Czas pracy – o czym pracodawca powinien pamiętać. Pułapki pracy zdalnej.

Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie związane z koronawirusem, które może przybrać postać zagrożenia chronicznego mającego stały i znaczący wpływ na sposób organizacji pracy, konieczne stało się zweryfikowanie przez pracodawców stosowanych przez nich systemów czasu pracy i rozważenie zastosowania elastycznych rozwiązań, pozwalających nie tylko na pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ale także zminimalizowanie ryzyk po stronie pracodawców. Niemałym wyzwaniem pozostaje wciąż organizacja czasu pracy pracowników w przypadku pracy zdalnej zwłaszcza wobec zagrożeń pozostawania cały czas online.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

Kluczowe zagadnienia:

 • Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy
 • System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy
 • Praca zdalna – rozwiązanie idealne?
 • Nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?
 • Zadania praktyczne

Kamila Bójko Kamila Bójko Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Dokumentacja pracownicza - 27 kwietnia 2022 r.

10:00 - 12:30

Dokumentacja pracownicza

Od kilku lat istnieje możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (e-akta) czy jednak pracodawcy chętnie sięgają po tę formę? W trakcie szkolenia porozmawiamy o obu sposobach prowadzenia akt osobowych i związanych z tym wyzwaniami jakie w obu przypadkach stoją po stronie pracodawcy. Ponadto postaramy się ustalić czy więcej znaczy lepiej w kontekście gromadzenia dokumentów w aktach osobowych pracowników oraz ustalimy jakie jeszcze dokumenty poza „teczką osobową” pracodawca obowiązany jest gromadzić.

Kluczowe zagadnienia:

 • Części składowe akt osobowych (A-B-C-D) + podziały tematyczne dokumentów
 • Dokumenty i informacje w aktach pracownika – perspektywa HR v. perspektywa IOD czyli czy więcej znaczy zawsze lepiej?
 • Akta papierowe vs akta elektroniczne. Obowiązki i wymogi techniczne.
 • Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej
 • Okresy przechowywania akt i zwrot dokumentów pracownikowi

Martyna Barabas Martyna Barabas Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Mobbing i dyskryminacja - 17 maja 2022 r.

10:00 - 13:30

Mobbing i dyskryminacja

Okres pandemii przyniósł wiele wyzwań dla organizacji i mocno wpłynął na sposób zarządzania pracownikami w tym szczególnym czasie. Nie oznacza to jednak, że problemy takie jak mobbing czy dyskryminacja przestały istnieć.

Niektóre kwestie, takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy, czy elastyczne formy organizacji pracy, stały się kluczowymi tematami. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może zapomnieć o zapewnieniu pracownikom etycznego i komfortowego miejsca pracy – szczególnie, że czasy pandemii tworzą dodatkowe wyzwania i presje, takie jak chociażby obawa przed zarażeniem się od kolegów z pracy.

Czy jednak dotychczasowe metody są odpowiednie w czasach pandemii?

Kluczowe zagadnienia:

 • Czym jest dyskryminacja i mobbing?
 • Czy dyskryminacja i mobbing są możliwe w czasie pracy zdalnej?
 • Czy pracownicy mogą czuć się dyskryminowani, gdy charakter ich pracy wymaga przychodzenia do biura w czasie pandemii?
 • Jakie przejawy mogą mieć dyskryminacja i mobbing w czasie pandemii?
 • Jak uniknąć sytuacji, gdzie osoba podejrzana o zakażenia zostanie ofiarą mobbingu?
 • Jakie instrumenty należy wdrożyć w celu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w czasie pandemii?

Katarzyna Kata-Oleksik Katarzyna Kata-Oleksik Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Paula Koczara Paula Koczara Radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Nieobecności pracowników – urlopy wypoczynkowe i nie tylko oraz podróże służbowe - 7 czerwca 2022 r.

10:00 - 13:30

Nieobecności pracowników – urlopy wypoczynkowe i nie tylko oraz podróże służbowe

Nieobecności w pracy dzielimy na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Wydaje się, że temat jest prosty, jednakże w praktyce zagadnienie to mimo wszystko nastręcza pracodawcom czasami pewnych trudności.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy a mianowicie podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Kluczowe zagadnienia:

 • Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy
 • Urlopy okolicznościowe
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop na żądanie
 • Ekwiwalent z urlop – kiedy i komu się należy
 • Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika
 • Podróże służbowe w pigułce – definicja, czas pracy oraz rozliczenie

Kamila Bójko Kamila Bójko Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

PRELEGENCI

Akademia Prawa Pracy

Martyna Barabas

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Akademia Prawa Pracy

Kamila Bójko

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Akademia Prawa Pracy

Katarzyna Kata-Oleksik

Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Akademia Prawa Pracy

Barbara Klimczyk

Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Akademia Prawa Pracy

Paula Koczara

Radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia Prawa Pracy
Pakiet 5 szkoleń

1495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatUmowy o pracę i umowy cywilnoprawne - 16 marca 2022 r.

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatCzas pracy – o czym pracodawca powinien pamiętać. Pułapki pracy zdalnej - 6 kwietnia 2022 r.

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatDokumentacja pracownicza - 27 kwietnia 2022 r.

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatMobbing i dyskryminacja - 17 maja 2022 r.

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatNieobecności pracowników – urlopy wypoczynkowe i nie tylko oraz podróże służbowe - 7 czerwca 2022 r.

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY