Inwentaryzacja w
jednostce budżetowej

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Inwentaryzacja jest jednym z najważniejszych elementów, które obejmuje rachunkowość jednostki. Głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu wszystkich składników majątkowych   jednostki oraz na porównanie tego stanu z wielkościami odnotowanymi w ewidencji księgowej.  Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie, dokonanie oceny przydatności gospodarczej poszczególnych składników mienia, a przede wszystkim na ujawnienie przypadków niegospodarności w zarządzaniu mieniem.

Inwentaryzacja może być uznana za przeprowadzoną prawidłowo tylko wtedy, kiedy dokonana jest w terminie wskazanym przez przepisy ustawy, przez osoby do tego umocowane, a także gdy konkretne składniki majątku inwentaryzowane są w odpowiedni – wskazany w ustawie o rachunkowości – sposób.

Epidemia COVID-19 nie zwolniła kierowników jednostek z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, muszą oni dokonać przede wszystkim spisu z natury składników majątkowych, znajdujących się na terenie jednostek.

Podczas szkolenia dowiesz się  m.in.:

 • Czy można zastąpić spis z natury inną formą inwentaryzacji?
 • Czy tworzenie zespołów spisowych  w dobie epidemii jest bezpieczne?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w zespole spisowym?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację w kolejnych pokojach w urzędzie nie narażając się na ryzyko zarażenia?
 • W jaki sposób dokonać spisu z natury sprzętu komputerowego przekazanego do wykorzystania dzieciom w ramach programu “Zdalna Szkoła”?

Tego wszystkiego, a także wielu innych bardzo istotnych rzeczy o inwentaryzacji dowiesz się z naszego szkolenia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

PROGRAM

09:00 - 15:00

Inwentaryzacja w jednostce budżetowej

 1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację

Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada

Metody inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

 

 1. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację

Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji

W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata

Co oznacza termin „teren strzeżony”

Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji

 

 1. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji

Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna)

Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji

Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową

Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

 

 1. Zagadnienia problemowe

Jak inwentaryzować zobowiązania

Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda"

Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”

Czy należy potwierdzać salda zerowe

Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową

W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd

Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji

Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?

Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych

Jak bezpiecznie dokonywać inwentaryzacji metodą spisu z natury w dobie epidemii COVID-19

 

 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

 

 1. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób

 

 1. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione)

Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych

Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne

Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek

Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej)

Magdalena Grotkiewicz Magdalena Grotkiewicz Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY