Lista płac po zmianach w Polskim Ładzie - pierwsze doświadczenia

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Lista płac po zmianach w Polskim Ładzie – pierwsze doświadczenia”, które odbędzie się 22 sierpnia 2022 r.

Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu wprowadziła zmiany, które obowiązują od 1 lipca 2022 roku. Większość z nich dotyczy wynagrodzeń. Zmieniają się kwestie związane ze skalą podatkową czy ulgami, jakie do tej pory obowiązywały. Wszystkie zmiany bezpośrednio wpływają na rozliczenia wynagrodzeń i ich naliczanie.

Oczywiście, jak przy każdej tak istotnej zmianie w przepisach, powstaje bardzo wiele pytań. 

Celem  szkolenia jest zapoznanie Państwa z  nowymi rozwiązaniami rozliczeń w oparciu o pierwsze doświadczenia. Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów po zmianach. Warto poświęcić uwagę wszystkim zmianom, dokonać ich omówienia, uporządkowania i systematyki.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany od 1 lipca 2022 skali podatkowej, zmiany w składanych oświadczeniach
 • Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r.
 • Lista płac w praktyce po zmianach w 2022 roku
 • Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych
 • Preferencyjne ulgi – zmiany od 1 lipca 2022r.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące wynagrodzeń
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

09:00 - 15:00

Agenda szkolenia

Zmiany od 1 lipca 2022 skali podatkowej, zmiany w składanych oświadczeniach

 1. Jak kształtuje się skala podatkowa po zmianach
 2. Skala podatkowa z 17% na 12% jakie korzyści dla podatnika, a nowe obowiązki dla płatnika
 3. Jak rozliczyć skalę podatkową na przełomie roku, czy stosujemy zasadę proporcjonalności
 4. Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek
  • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach 
  • jakie obowiązki nakłada ustawa na płatnika
  • kto ponosi odpowiedzialność za złożenie błędnych informacji w PIT 2
  • czy płatnik/pracodawca jest upoważniony do sprawdzania podatnika/pracownika co do zasadności złożenia oświadczenia PIT-2
  • czy oświadczenie PIT-2 dotyczy przychodu tylko ze stosunku pracy
  • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
  • do jakich przychodów podatnik może zastosować PIT-2
 5. Rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
 6. Czy można zrezygnować z podwyższonych KUP od kiedy i z jakim skutkiem
 7. Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
 8. Czy będzie można skorzystać z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
 9. Wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
 10. Podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł
 11. Pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 12. Dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
 13. Czy można się rozliczać na nowych i starych zasadach sprzed 01.07.2022r.
 14. Skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

 

Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r. 

 1. Wpływ zmiany przepisów z dnia 01 lipca 2022r. w stosunku do nie rozliczonej nadwyżki podatku dochodowego
 2. Jaka jest rola płatnika, czy należy dokonywać korekt

 

Lista płac w praktyce po zmianach obowiązujących od 1 lipca 2022 roku w oparciu o pierwsze doświadczenia

 1. Obowiązki płatnika w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu
 2. Obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki 
 3. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu
 4. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 5. Obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
 6. Kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 7. Przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania
 8. Hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych

 1. Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 2. Warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
 3. Umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 4. Zryczałtowany podatek dochodowy

 

Preferencyjne ulgi – zmiany od 1 lipca 2022r.

 1. Ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  - jakie zmiany
 2.  Wypłata zasiłku macierzyńskiego a PIT - 0
 3. Skutki przekroczenia limitu przychodów w roku
 4. Zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów
 5. Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
 6. Ulga prorodzinna
 7. Ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania  - co się zmieni
 8. Wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
 9. Brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

PRELEGENCI

Lista płac po zmianach w Polskim Ładzie – pierwsze doświadczenia

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 do 12.08.2022

Cena regularna 695 zł od 13.08.2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY