Lista płac po zmianach w Polskim Ładzie - pierwsze doświadczenia

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Lista płac po zmianach w Polskim Ładzie – pierwsze doświadczenia”, które odbędzie się 22 sierpnia 2022 r.

Kolejna nowelizacja Polskiego Ładu wprowadziła zmiany, które obowiązują od 1 lipca 2022 roku. Większość z nich dotyczy wynagrodzeń. Zmieniają się kwestie związane ze skalą podatkową czy ulgami, jakie do tej pory obowiązywały. Wszystkie zmiany bezpośrednio wpływają na rozliczenia wynagrodzeń i ich naliczanie.

Oczywiście, jak przy każdej tak istotnej zmianie w przepisach, powstaje bardzo wiele pytań. 

Celem  szkolenia jest zapoznanie Państwa z  nowymi rozwiązaniami rozliczeń w oparciu o pierwsze doświadczenia. Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów po zmianach. Warto poświęcić uwagę wszystkim zmianom, dokonać ich omówienia, uporządkowania i systematyki.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany od 1 lipca 2022 skali podatkowej, zmiany w składanych oświadczeniach
 • Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r.
 • Lista płac w praktyce po zmianach w 2022 roku
 • Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych
 • Preferencyjne ulgi – zmiany od 1 lipca 2022r.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące wynagrodzeń
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

09:00 - 15:00

Agenda szkolenia

Zmiany od 1 lipca 2022 skali podatkowej, zmiany w składanych oświadczeniach

 1. Jak kształtuje się skala podatkowa po zmianach
 2. Skala podatkowa z 17% na 12% jakie korzyści dla podatnika, a nowe obowiązki dla płatnika
 3. Jak rozliczyć skalę podatkową na przełomie roku, czy stosujemy zasadę proporcjonalności
 4. Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek
  • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach 
  • jakie obowiązki nakłada ustawa na płatnika
  • kto ponosi odpowiedzialność za złożenie błędnych informacji w PIT 2
  • czy płatnik/pracodawca jest upoważniony do sprawdzania podatnika/pracownika co do zasadności złożenia oświadczenia PIT-2
  • czy oświadczenie PIT-2 dotyczy przychodu tylko ze stosunku pracy
  • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
  • do jakich przychodów podatnik może zastosować PIT-2
 5. Rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
 6. Czy można zrezygnować z podwyższonych KUP od kiedy i z jakim skutkiem
 7. Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
 8. Czy będzie można skorzystać z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
 9. Wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
 10. Podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł
 11. Pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 12. Dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
 13. Czy można się rozliczać na nowych i starych zasadach sprzed 01.07.2022r.
 14. Skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

 

Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r. 

 1. Wpływ zmiany przepisów z dnia 01 lipca 2022r. w stosunku do nie rozliczonej nadwyżki podatku dochodowego
 2. Jaka jest rola płatnika, czy należy dokonywać korekt

 

Lista płac w praktyce po zmianach obowiązujących od 1 lipca 2022 roku w oparciu o pierwsze doświadczenia

 1. Obowiązki płatnika w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu
 2. Obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki 
 3. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu
 4. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 5. Obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
 6. Kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 7. Przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania
 8. Hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych

 1. Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 2. Warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
 3. Umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 4. Zryczałtowany podatek dochodowy

 

Preferencyjne ulgi – zmiany od 1 lipca 2022r.

 1. Ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  - jakie zmiany
 2.  Wypłata zasiłku macierzyńskiego a PIT - 0
 3. Skutki przekroczenia limitu przychodów w roku
 4. Zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów
 5. Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
 6. Ulga prorodzinna
 7. Ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania  - co się zmieni
 8. Wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
 9. Brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

PRELEGENCI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 do 12.08.2022

Cena regularna 695 zł od 13.08.2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY