Obowiązki kadrowe na początku roku szkolnego

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.

Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Szkolenie przeznaczone do osób zajmujących się kadrami i płacami m.in. w szkołach, przedszkolach czy centrach usług wspólnych, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

PROGRAM

Obowiązki kadrowe na początku roku szkolnego

21:00 - 13:00

Szczegółowy program:

 

1.    Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.     Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela i ich dokumentowanie

b.    Podstawy zatrudniania nauczycieli

·     Umowa na czas określony – limity

·     Umowa z nauczycielem początkującym

·     Mianowanie

c.     Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi

·     Podstawy zatrudnienia

·     Nabór na stanowiska urzędnicze

·     Limity umów terminowych

d.    Zatrudnianie pracowników na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe

2.    Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w Kodeksie pracy

a.     Treść umowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego

·     Określenie stanowiska pracy nauczyciela

·     Stanowisko i kategoria zaszeregowania pracowników samorządowych

·     Ustalenia miejsca lub miejsc wykonywania pracy

·     Nawiązanie umowy a data rozpoczęcia pracy

b.    Sposób określania informacji o warunkach zatrudnienia

3.    Obowiązki dotyczące zatrudniania osób w jednostkach oświatowych wynikające ze standardów ochrony małoletnich

a.     Obowiązki pracodawcy

b.    Dopuszczenie do działalności na innej podstawie niż stosunek pracy

c.     Kontrola niekaralności – zasady i zakres

d.    Kontrola obowiązków     

e.    Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony małoletnich

f.      Rodzaje naruszeń obowiązków

g.     Osoby odpowiedzialne za naruszenia

h.    Wysokość kar

4.    Zmiana warunków zatrudnienia

a.     Zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)

b.    Zmiana wymiaru etatu

c.     Przeniesienie do innej jednostki

d.    Zmiany innych warunków pracy

5.    Rozwiązywanie stosunku pracy

a.     Przesłanki rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela

b.    Zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami z przyczyn organizacyjnych

·     Podstawy prawne

·     Współpraca ze związkami zawodowymi

·     Określenie przyczyny i kryteriów doboru do zwolnienia

·     Formy rekompensaty z tytułu utraty zatrudnienia (odprawa, stan nieczynny)

c.     Procedury rozwiązywania umów o pracę z pracownikami niepedagogicznymi

·     Porozumienie stron

·     Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

·     Wypowiedzenie umowy

6.    Zwolnienia od pracy

a.     Zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli

b.    Urlopy okolicznościowe

c.     Zwolnienia niepłatne

d.    Zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli

e.    Urlopy opiekuńcze pracowników oświaty

f.      Zmiany w korzystaniu z urlopów rodzicielskich i ojcowskich

 

 

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski

PRELEGENCI

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Obowiązki kadrowe na początku roku szkolnego

395 /uczestnik
cena katalogowa 395 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY