Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szkolenie w sposób praktyczny przybliży zagadnienia związane z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

🔘 W programie m.in.:

 • Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami oświaty
 • Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w Kodeksie pracy
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Rozwiązywanie stosunku pracy
 • Urlopy wypoczynkowe
 • Zwolnienia od pracy

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz Ekspert  rozwieje Twoje wątpliwości.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta

PROGRAM

09:00 - 13:00

Obowiązki kadrowe na początku roku szkolnego

Program

 

1.    Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.    Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela i ich dokumentowanie

b.    Podstawy zatrudniania nauczycieli

-      Umowa na czas określony – limity

-      Umowa z nauczycielem początkującym

-      Mianowanie

c.     Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi

-      Podstawy zatrudnienia

-      Nabór na stanowiska urzędnicze

-      Limity umów terminowych

d.    Zatrudnianie pracowników na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe

 

2.    Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w Kodeksie pracy

a.    Treść umowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego

-      Określenie stanowiska pracy nauczyciela

-      Stanowisko i kategoria zaszeregowania pracowników samorządowych

-      Ustalenia miejsca lub miejsc wykonywania pracy

-      Nawiązanie umowy a data rozpoczęcia pracy

b.    Sposób określania informacji o warunkach zatrudnienia

 

3.    Zmiana warunków zatrudnienia

a.    Zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)

b.    Zmiana wymiaru etatu

c.     Przeniesienie do innej jednostki

d.    Zmiany innych warunków pracy

 

4.    Rozwiązywanie stosunku pracy

a.    Przesłanki rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela

b.    Zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami z przyczyn organizacyjnych

-      Podstawy prawne

-      Współpraca ze związkami zawodowymi

-      Określenie przyczyny i kryteriów doboru do zwolnienia

-      Formy rekompensaty z tytułu utraty zatrudnienia (odprawa, stan nieczynny)

c.     Procedury rozwiązywania umów o pracę z pracownikami niepedagogicznymi

-      Porozumienie stron

-      Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

-      Wypowiedzenie umowy

 

5.    Urlopy wypoczynkowe

a.    Urlopy nauczycieli na zasadach feryjnych

-      Nabywanie prawa do urlopu

-      Odwołanie z urlopu

-      Urlop proporcjonalny

-      Urlop uzupełniający

b.    Urlopy kadry kierowniczej w szkołach i urlopy na stanowiskach mieszanych

c.     Urlopy nieferyjne i urlopy pracowników niepedagogicznych

-      Proporcjonalność urlopu (w stosunku do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu)

-      Planowanie urlopów – zasady

-      Polecenie wykorzystania urlopu

 

6.    Zwolnienia od pracy

a.    Zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli

b.    Urlopy okolicznościowe

c.     Zwolnienia niepłatne

d.    Zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli

e.    Urlopy opiekuńcze pracowników oświaty

f.      Zmiany w korzystaniu z urlopów rodzicielskich i ojcowskich

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 15-minutowe przerwy.

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

PRELEGENCI

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

ZAREJESTRUJ SIĘ

1 uczestnik

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

redaktor naczelna INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY