Rozliczenie VAT od sprzedaży przez Internet

Pakiet e-Commerce - rewolucja w przepisach od 1 lipca 2021 r.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Przez ostatnie kilkanaście lat rozwinął się handel towarami i usługami przez Internet. Przepisy nie nadążają za tym procesem, przez co Polska i inne państwa UE tracą dochody z VAT. 1 lipca 2021 r. zaczną obowiązywać rewolucyjne zmiany w rozliczaniu podatku VAT od sprzedaży towarów i świadczenia usług podmiotom niebędącym podatnikami.  Polskie firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową będą obowiązane naliczać nabywcom VAT obowiązujący w państwie zakończenia wysyłki. Dotychczasowe limity w praktyce przestaną obowiązywać. Zmiany obejmą również transgraniczne świadczenie usług.

Ponadto szczegółową regulacją prawną objęta zostanie sprzedaż konsumentom towarów importowanych. Za zapłatę VAT od importu towarów odpowiedzialne będą firmy, które ułatwiają zakup towarów przez Internet. Istotnie wzrosną obowiązki i odpowiedzialność firm prowadzących sklepy internetowe i podobne platformy handlowe, w których można kupić towary wysyłane z Chin i pozostałych państw trzecich o wartości do 150 EUR.

Szkolenie ma na celu pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat nowych zasad rozliczania VAT od handlu towarami i usługami przez Internet. Wykładowca kompleksowo przedstawi ogólne założenia i cele nowych regulacji. Po czym poszczególne zmiany krok po kroku będą omawiane szczegółowo, z użyciem praktycznych przykładów.

PROGRAM

09:30 - 14:30

Pakiet e-Commerce - rewolucja w przepisach od 1 lipca 2021 r.

 • Obszary objęte zmianami
  • Sprzedaż wysyłkowa towarów z terytorium kraju.
  • Sprowadzanie towarów do Polski z krajów trzecich w celu sprzedaży konsumentom.
  • Sprzedaż usług niepodatnikom, w tym konsumentom spoza Polski.
  • Prowadzenie sklepu internetowego lub innej podobnej platformy służącej kupowaniu towarów przez Internet.
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
  • Likwidacja dotychczasowego modelu opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – definicja.
  • Obniżenie limitu WSTO do 10.000 EUR.
  • Jak obliczać limit?
  • Opodatkowanie WSTO w razie nieprzekroczenia limitu.
  • Miejsce dokonania WSTO. Zmiany przepisach dotyczących miejsca dostawy.
  • Kiedy platforma handlowa zostanie uznana za podatnika dokonującego WSTO?
  • Możliwe sposoby rozliczania WSTO.
 • Procedura unijna dotycząca towarów i usług (Punkt OSS)
  • Istota procedury unijnej.
  • Podmioty uprawnione do korzystania z procedury.
  • Jakie transakcje mogą być rozliczane w OSS?
  • Rejestracja w OSS nowych podmiotów.
  • Przejście z MOSS do OSS.
  • Deklarowanie sprzedaży w OSS. Korekty deklaracji.
  • Zapłata podatku.
  • Fakturowanie towarów i usług objętych procedurą unijną.
  • Ewidencja sprzedaży.
 •  Procedura nieunijna dotycząca niektórych usług (Punkt OSS)
  • Czemu służy procedura nieunijna?
  • Podmioty uprawnione do korzystania z procedury.
  • Jakie transakcje mogą być rozliczane w ramach procedury?
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)
  • Definicja SOTI.
  • Likwidacja zwolnienia z VAT dla importu przesyłek spoza UE o wartości 22 EUR.
  • Kto będzie teraz odpowiedzialny za zapłatę VAT od importu przesyłek o niskiej wartości?
  • Stawka VAT dla importu przesyłek o wartości do 150 EUR.
  • Jak identyfikować takie przesyłki? Jak ustalać wartość?
  • Pośrednik ułatwiający sprzedaż jako podatnik odpowiedzialny za VAT od dostawy.
  • Jak rozmieć ułatwianie sprzedaży?
  • Możliwe sposoby rozliczania SOTI.
 • Punkt kompleksowej obsługi importu (IOSS)
  • Kto może rozliczać VAT w IOSS.
  • Korzyści ze stosowania IOSS.
  • Zasady działania IOSS.
  • Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty VAT od importu towarów.
  • Obowiązki ewidencyjne.
 • Przepisy przejściowe

 

W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy.

 

Hubert Grzyb Hubert Grzyb adwokat, doradca podatkowy

PRELEGENCI

Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Sandra Sawicka

Sandra Sawicka

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY