Wynagrodzenia w oświacie w praktyce

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Ustalanie zasad wynagradzania nauczycieli, naliczanie dodatków, nagród czy potrąceń od wynagrodzeń – to jedne z kilku najmocniej wybrzmiewających tematów w działach kadrowo-płacowych oświaty. Program praktycznych warsztatów obejmuje 10 rozbudowanych bloków tematycznych związanych z naliczaniem wynagrodzeń w oświacie i prawem pracy, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk resortowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i rozszerzą swoją wiedzę z zakresu zasad naliczania wynagrodzeń pracowników oświaty.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Podczas szkolenia:

 • Ustalanie zasad wynagradzania nauczycieli
 • Dodatek za wysługę lat
 • Dodatki funkcyjne
 • Dodatek motywacyjny
 • Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 • Godziny unijne
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent
 • Nagroda jubileuszowa
 • Potrącenia z wynagrodzeń

Zapraszamy do udziału!

Adresaci szkolenia:

 • osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową pracowników oświaty – specjaliści ds. płac i kadr, księgowe, referenci, sekretarze szkół i przedszkoli
 • inspektorzy i kierownicy w biurach oświaty znajdujących się przy urzędach miast, gmin
 • specjaliści ds. naliczania wynagrodzeń w centrum usług wspólnych

PROGRAM

09:00 - 14:00

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce

 • Ustalanie zasad wynagradzania nauczycieli
  • zmiana stawki osobistego zaszeregowania i zapisy w umowach
  • obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

   - obniżanie za zwolnienie lekarskie

   - obniżanie za inne nieobecności w pracy

   - ustalanie wynagrodzenia w razie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca

  • kiedy występuje brak obowiązku zwrotu wynagrodzenia wypłaconego „z góry”
 • Dodatek za wysługę lat
  • okresy wliczane do stażu pracy
  • terminy wzrostu dodatku
  • dodatek stażowy w podstawie świadczeń chorobowych i macierzyńskich
  • dodatek stażowy w podstawie trzynastki
  • dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach
  • dodatek stażowy osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela i pracownika samorządowego
  • udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania
 • Dodatki funkcyjne
  • zasady przyznawania dodatku
  • dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca
  • sprawowanie funkcji w okresie ferii i urlopu
  • długotrwała nieobecność w pracy a dodatek funkcyjny
 • Dodatek motywacyjny
  • zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
  • zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego
 • Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
  • pensum łączone (przykłady obliczania) a wysokość stawki za godzinę
  • przykładowe zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące stawki za godzinę
  • godziny ponadwymiarowe za dni rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego, za „dni dyrektorskie” i w okresie egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych
 • Godziny unijne
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela
  • trzynastka w razie rozpoczęcia pracy w trakcie roku szkolnego
  • ustalanie podstawy wymiaru trzynastki w przykładach
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent
  • zasady udzielania urlopów nauczycielom zatrudnionym w jednostkach feryjnych, nieferyjnych i zajmującym stanowiska kierownicze
  • składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego
  • ustalanie średniej urlopowej
  • termin wypłaty średniej urlopowej
  • obliczanie wymiaru niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
  • obliczanie ekwiwalentu
 • Nagroda jubileuszowa
  • zasady wliczania składników do nagrody jubileuszowej
  • udokumentowanie wyższego stażu pracy a wypłata nagrody lub jej uzupełnienia
  • termin wypłaty nagrody jubileuszowej
  • kiedy wypłaca się nagrodę przed terminem
 • Potrącenia z wynagrodzeń
  • potrącenia dobrowolne a stosowanie kwoty wolnej od potrąceń
  • potrącenia alimentacyjne
  • potrącenia niealimentacyjne
  • zbieg potrąceń obligatoryjnych i dobrowolnych
  • potrącenia obligatoryjne i dobrowolne z zasiłków

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20-minutowe przerwy.

Anna Kopyść Anna Kopyść redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

PRELEGENCI

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce

Anna Kopyść

redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY