Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie on-line, podczas którego szczegółowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych podczas zamknięcia roku w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym.

Podczas szkolenia prowadzący przedstawia odpowiedne przepisy prawne (zasady rachunkowości) związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości, a co za tym idzie – mogą być przyczyną wielu kłopotów. Omówimy m. in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku. Szkolenie zostanie zilustrowane przykładami praktycznymi, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy. Program uwzględnia również specyfikę zamknięcia roku jdg oraz spółek osobowych

Wszystko to w oparciu o praktykę stosowaną. Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych – to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy oraz przygotowanie do wdrożenia jej w firmie już kolejnego dnia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Adresaci szkolenia:

 • dyrektorzy finansowi, główni księgowi
 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych

PROGRAM

09:00 - 15:00

Zamknięcie roku 2022

Program:

 1. Przygotowanie do bilansu 2022:
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego (podstawy sporządzania sprawozdania, finansowego, nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
 • dane porównawcze i porównywalność,
 • harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku, kluczowe daty związane z zamknięciem roku obrotowego,
 • czynności w celu zapewnienia poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • inwentaryzacja.
 1. Sporządzanie, zatwierdzanie sprawozdań finansowych:
 • elementy sprawozdania finansowego,
 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
 • przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
 1. Bilans – poszczególne pozycje bilansu, wycena bilansowa.
 2. Rachunek zysków i strat – poszczególne pozycje RZiS.
 3. Dodatkowe informacje i objaśnienia – wyjaśnienie do poszczególnych pozycji.

dr Gyöngyvér Takáts dr Gyöngyvér Takáts redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego

PRELEGENCI

dr Gyöngyvér Takáts

redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega 

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY