Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy na bardzo praktyczne szkolenie on-line, podczas którego szczegółowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych podczas zamknięcia roku w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym.

Podczas szkolenia prowadzący przedstawia odpowiedne przepisy prawne (zasady rachunkowości) związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości, a co za tym idzie – mogą być przyczyną wielu kłopotów. Omówimy m. in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku. Szkolenie zostanie zilustrowane przykładami praktycznymi, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy. Program uwzględnia również specyfikę zamknięcia roku jdg oraz spółek osobowych

Wszystko to w oparciu o praktykę stosowaną. Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych – to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy oraz przygotowanie do wdrożenia jej w firmie już kolejnego dnia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Adresaci szkolenia:

 • dyrektorzy finansowi, główni księgowi
 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych

PROGRAM

09:00 - 15:00

Zamknięcie roku 2022

Program:

 1. Przygotowanie do bilansu 2022:
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego (podstawy sporządzania sprawozdania, finansowego, nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
 • dane porównawcze i porównywalność,
 • harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku, kluczowe daty związane z zamknięciem roku obrotowego,
 • czynności w celu zapewnienia poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • inwentaryzacja.
 1. Sporządzanie, zatwierdzanie sprawozdań finansowych:
 • elementy sprawozdania finansowego,
 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
 • przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
 1. Bilans – poszczególne pozycje bilansu, wycena bilansowa.
 2. Rachunek zysków i strat – poszczególne pozycje RZiS.
 3. Dodatkowe informacje i objaśnienia – wyjaśnienie do poszczególnych pozycji.

dr Gyöngyvér Takáts dr Gyöngyvér Takáts redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego

PRELEGENCI

Zamknięcie roku 2021

dr Gyöngyvér Takáts

redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega 

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY