Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu

Emocje, dialog, transparentność, różnorodność, feedback, konflikt

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Założenia

Szkolenia będą miały formę webinariów zakończonych sesją pytań i odpowiedzi. Podczas szkoleń uczestnicy będą zastanawiać się nad praktykami zarządzania ludźmi pod kątem ich skuteczności w turbulentnych czasach. Będą inspirowani do rozwijania się jako liderzy, dokonywania samooceny kompetencji menedżerskich i planowania indywidualnych kroków rozwojowych. Zrobią to w oparciu o prezentowane podczas warsztatów trendy, modele, standardy i narzędzia.

Harmonogram szkolenia

Każdy moduł to 2 h zegarowe (1,5h wykładu interaktywnego + 30 minut sesji pytań i odpowiedzi). Polecamy udział w całym cyklu webinariów, gdyż został zaprojektowany jako spójna całość. Możesz też wybrać pojedyncze szkolenia, jeśli niektóre zagadnienia interesują Cię szczególnie.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które zarządzają ludźmi i chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie. Omawiane w cyklu zagadnienia mogą być inspiracją zarówno dla doświadczonych liderów, menedżerów z mniejszym doświadczeniem, jak i osób, które przygotowują się do pełnienia ról liderskich. Jeśli chcesz jeszcze lepiej zarządzać zespołem w niepewnym otoczeniu – ten program jest dla Ciebie.

Zarządzanie zespołem w kryzysie pandemicznym

Ważnym aspektem proponowanych szkoleń on-line będzie odniesienie modeli i narzędzi zarządzania ludźmi do sytuacji pandemicznej. Nadrzędnym celem programu jest przygotowanie menedżerów do zarządzania pracownikami w nowych okolicznościach – sytuacji dynamicznej zmiany czy pracy zdalnej / hybrydowej. Objęte programem zagadnienia będą zatem omawiane w kontekście nowych wyzwań, z jakimi mają teraz do czynienia liderzy organizacji.

W ramach cyklu Zarządzanie zespołem w tubulentnym otoczeniu zrealizowaliśmy następujące webinaria:

 • Webinarium 1: Dynamika otoczenia a dynamika emocji. Zarządzaj zespołem wykorzystując wiedzę o działaniu mózgu i najnowsze badania na temat stresu.
 • Webinarium 2: Zmiana ma swoje „prawa” czyli zarządzanie zmianą w teorii i praktyce. Poznaj reguły „przemiany” i komunikuj skutecznie w zmianie.
 • Webinarium 3: Siła dialogu, kultura spotkań i transparentność, czyli skuteczna komunikacja menedżerska na niepewne czasy.
 • Webinarium 4: Siła zespołu drzemie w różnorodności i Twoim podejściu do niej. Buduj „kolorowe” zespoły, które poradzą sobie w każdych okolicznościach.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem wideo z tymi webinariami lub zorganizowaniem szkolenia zamkniętego w tych tematach, prosimy o kontakt: rafal.szary@infor.pl

PROGRAM

21 czerwca 2021

14:00 - 16:00

Webinarium 1: Turbulentne czasy oznaczają zarówno sukcesy, jak i porażki. Doceniaj osiągnięcia, konstruktywnie rozmawiaj o niepowodzeniach.

 • Zmieniająca się rola lidera i rozwojowy aspekt rozmów oceniających
 • Dlaczego krytyka nie działa i jak udzielać feedback’u?
 • Informacja zwrotna w praktyce – wykorzystaj siłę pytań
 • Zabierz ze sobą: jak planować konstruktywne rozmowy z pracownikami

Monika Kantowicz-Gdańska Monika Kantowicz-Gdańska Ekspert strategicznego HR

29 czerwca 2021

14:00 - 16:00

Webinarium 2: Zarządzaj skutecznie w sytuacjach trudnych. Cechy dobrze funkcjonujących zespołów i pożądane zachowania menedżerskie w konflikcie.

 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej według Leoncioniego
 • Buduj zaufanie w zespole, a nie będą Ci straszne konflikty!
 • Zarządzanie konfliktem w grupie – model interwencji menedżerskiej
 • Zabierz ze sobą: badaj dysfunkcje w zespole i rozmawiaj o nich

Monika Kantowicz-Gdańska Monika Kantowicz-Gdańska Ekspert strategicznego HR

PRELEGENCI

Monika Kantowicz-Gdańska

Ekspert strategicznego HR

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Webinarium 1

21 czerwca 2021
195 uczestnik
 • Udział w 1 wybranym webinarium online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Webinarium 2

29 czerwca 2021
195 uczestnik
 • Udział w 1 wybranym webinarium online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY