Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu

Emocje, dialog, transparentność, różnorodność, feedback, konflikt

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Założenia

Szkolenia będą miały formę webinariów zakończonych sesją pytań i odpowiedzi. Podczas szkoleń uczestnicy będą zastanawiać się nad praktykami zarządzania ludźmi pod kątem ich skuteczności w turbulentnych czasach. Będą inspirowani do rozwijania się jako liderzy, dokonywania samooceny kompetencji menedżerskich i planowania indywidualnych kroków rozwojowych. Zrobią to w oparciu o prezentowane podczas warsztatów trendy, modele, standardy i narzędzia.

Harmonogram szkolenia

Na program składa się 6 niezależnych modułów tematycznych.  Każdy moduł to 2 h zegarowe (1,5h wykładu interaktywnego + 30 minut sesji pytań i odpowiedzi). Polecamy udział w całym cyklu webinariów, gdyż został zaprojektowany jako spójna całość. Możesz też wybrać pojedyncze szkolenia, jeśli niektóre zagadnienia interesują Cię szczególnie.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które zarządzają ludźmi i chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie. Omawiane w cyklu zagadnienia mogą być inspiracją zarówno dla doświadczonych liderów, menedżerów z mniejszym doświadczeniem, jak i osób, które przygotowują się do pełnienia ról liderskich. Jeśli chcesz jeszcze lepiej zarządzać zespołem w niepewnym otoczeniu – ten program jest dla Ciebie.

Zarządzanie zespołem w kryzysie pandemicznym

Ważnym aspektem proponowanych szkoleń on-line będzie odniesienie modeli i narzędzi zarządzania ludźmi do sytuacji pandemicznej. Nadrzędnym celem programu jest przygotowanie menedżerów do zarządzania pracownikami w nowych okolicznościach – sytuacji dynamicznej zmiany czy pracy zdalnej / hybrydowej. Objęte programem zagadnienia będą zatem omawiane w kontekście nowych wyzwań, z jakimi mają teraz do czynienia liderzy organizacji.

PROGRAM

25 maja 2021

14:00 - 16:00

Webinarium 1: Dynamika otoczenia a dynamika emocji. Zarządzaj zespołem wykorzystując wiedzę o działaniu mózgu i najnowsze badania na temat stresu.

 • Neurobiologiczne podstawy zarządzania ludźmi
 • Aby skutecznie zarządzać innymi musisz najpierw dobrze zarządzać sobą
 • Nie taki stres straszny, jak go malują - czyli najnowsze badania na temat stresu
 • Zabierz ze sobą: radzenie sobie z emocjami i zarządzanie stresem – dobre praktyki

Monika Kantowicz-Gdańska Monika Kantowicz-Gdańska Ekspert strategicznego HR

31 maja 2021

14:00 - 16:00

Webinarium 2: Zmiana ma swoje „prawa” czyli zarządzanie zmianą w teorii i praktyce. Poznaj reguły „przemiany” i komunikuj skutecznie w zmianie.

 • Jaki jest Twój osobisty stosunek do zmiany? Zmiana jako szansa i zagrożenie
 • Zmiana a przemiana – model W. Bridges’a
 • Jak komunikować, aby dobrze przeprowadzać pracowników przez zmianę?
 • Zabierz ze sobą: praktyki, które pomogą Tobie i innym „brać zmianę za rogi”

Monika Kantowicz-Gdańska Monika Kantowicz-Gdańska Ekspert strategicznego HR

8 czerwca 2021

14:00 - 16:00

Webinarium 3: Siła dialogu, kultura spotkań i transparentność, czyli skuteczna komunikacja menedżerska na niepewne czasy.

 • Role komunikacyjne menedżera – model MIKE
 • Spotkania są ważne – jak projektować i realizować istotne spotkania zespołowe
 • W poszukiwaniu transparentności – tworzenie wiarygodnych komunikatów
 • Zabierz ze sobą: jak na co dzień rozwijać kluczowe kompetencje komunikacyjne
 •  

Monika Kantowicz-Gdańska Monika Kantowicz-Gdańska Ekspert strategicznego HR

15 czerwca 2021

14:00 - 16:00

Webinarium 4: Siła zespołu drzemie w różnorodności i Twoim podejściu do niej. Buduj „kolorowe” zespoły, które poradzą sobie w każdych okolicznościach.

 • Pułapki nie tylko menedżerskie, czyli czemu wolimy ludzi do nas podobnych?
 • Paradoks różnorodności – czyli blaski i cienie różnorodnych zespołów
 • Różnorodne zespoły są „zwinne” – jeśli tylko stworzysz im warunki do tego
 • Zabierz ze sobą: dobre praktyki uwalniania potencjału różnorodności w zespole

Monika Kantowicz-Gdańska Monika Kantowicz-Gdańska Ekspert strategicznego HR

21 czerwca 2021

14:00 - 16:00

Webinarium 5: Turbulentne czasy oznaczają zarówno sukcesy, jak i porażki. Doceniaj osiągnięcia, konstruktywnie rozmawiaj o niepowodzeniach.

 • Zmieniająca się rola lidera i rozwojowy aspekt rozmów oceniających
 • Dlaczego krytyka nie działa i jak udzielać feedback’u?
 • Informacja zwrotna w praktyce – wykorzystaj siłę pytań
 • Zabierz ze sobą: jak planować konstruktywne rozmowy z pracownikami

Monika Kantowicz-Gdańska Monika Kantowicz-Gdańska Ekspert strategicznego HR

29 czerwca 2021

14:00 - 16:00

Webinarium 6: Zarządzaj skutecznie w sytuacjach trudnych. Cechy dobrze funkcjonujących zespołów i pożądane zachowania menedżerskie w konflikcie.

 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej według Leoncioniego
 • Buduj zaufanie w zespole, a nie będą Ci straszne konflikty!
 • Zarządzanie konfliktem w grupie – model interwencji menedżerskiej
 • Zabierz ze sobą: badaj dysfunkcje w zespole i rozmawiaj o nich

Monika Kantowicz-Gdańska Monika Kantowicz-Gdańska Ekspert strategicznego HR

PRELEGENCI

Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu

Monika Kantowicz-Gdańska

Ekspert strategicznego HR

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Udział w 6 webinariach

835 uczestnik
 • Udział w 6 webinariach online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

Udział w 1 webinarium

195 uczestnik
 • Udział w 1 wybranym webinarium online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY