Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników oświaty po zmianach w 2024 roku

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania.

Uwzględnione zostały zmiany obowiązujące od 1.09.2024 r. w zakresie zatrudniania nauczycieli, którzy skorzystają z wcześniejszych emerytur stażowych, zasady korzystania z tych emerytur. Omówione zostaną obowiązki dyrektorów związane z ochroną sygnalistów, które wynikają z nowych przepisów.

Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Szkolenie przeznaczone do osób zajmujących się kadrami i płacami m.in. w szkołach, przedszkolach czy centrach usług wspólnych, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

PROGRAM

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników oświaty po zmianach w 2024 roku

09:00 - 13:00

Szczegółowy program:

 

1.    Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.     Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela i ich dokumentowanie

b.    Podstawy zatrudniania nauczycieli

·     Umowa na czas określony – limity

·     Umowa z nauczycielem początkującym

·     Mianowanie

c.     Zatrudnianie nauczycieli emerytów

·     Odrębności dotyczące nauczycieli korzystających z emerytur stażowych

·     Podstawy zatrudnienia i ograniczenia w zakresie wymiaru zajęć

·     Warunki uprawniające do emerytury stażowej

d.    Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi

·     Podstawy zatrudnienia

·     Nabór na stanowiska urzędnicze

·     Limity umów terminowych

e.    Zatrudnianie pracowników na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe

 

2.    Wymagania dotyczące treści umowy o pracę

a.     Określenie stanowiska pracy nauczyciela

b.    Stanowisko i kategoria zaszeregowania pracowników samorządowych

c.     Ustalenie miejsca lub miejsc wykonywania pracy

d.    Nawiązanie umowy a data rozpoczęcia pracy

 

3.    Obowiązki dotyczące zatrudniania osób w jednostkach oświatowych wynikające ze standardów ochrony małoletnich

a.     Obowiązki pracodawcy

b.    Dopuszczenie do działalności na innej podstawie niż stosunek pracy

c.     Kontrola niekaralności – zasady i zakres

d.    Kontrola obowiązków     

e.    Sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony małoletnich

f.      Rodzaje naruszeń obowiązków

g.     Osoby odpowiedzialne za naruszenia

h.    Wysokość kar

 

4.    Ochrona sygnalistów w oświacie

a.     Pracodawcy obowiązani do stworzenia procedur ochrony sygnalistów

b.    Pojęcie „sygnalisty” i rodzaje zgłoszeń

c.     Utworzenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

d.    Współpraca z zakładową organizacją związkową albo przedstawicielami pracowników (jeżeli nie działają związki zawodowe)

e.    Zakres regulaminu

f.      Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych i organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych

g.     Zakaz działań odwetowych i środki ochrony zgłaszającego

·     Rodzaje zakazanych działań odwetowych

·     Ochrona osób pomagających w zgłoszeniu

 

5.    Wynagradzanie pracowników oświaty

a.     Wynagrodzenia nauczycieli – składniki

·     Dodatki stażowe (okresy zaliczane do stażu pracy, ustalanie dodatku w razie zatrudnienia w kilku szkołach)

·     Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa (problematyka gotowości do pracy i wynagrodzenia za niezrealizowane zajęcia)

b.    Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych

·     Składniki

·     Zmiany przepisów w zakresie wynagrodzeń pracowników samorządowych

·     Elementy wynagrodzenia ustalane w regulaminach

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski

PRELEGENCI

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników oświaty po zmianach w 2024 roku

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY