Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Odpis na ZFŚS w 2022 r. – jak obliczyć? Bierze się pod uwagę etaty czy osoby? Odpis na fundusz socjalny może być podstawowy albo fakultatywny? Do kiedy należy go przekazać na rachunek funduszu? Czy świadczenia z ZFŚS muszą być poddane różnicowaniu? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić? Czy tarcze antykryzysowe wpływają na

Pytań dotyczących ZFŚS jest znacznie więcej. Co najważniejsze, my znamy na nie odpowiedzi! Zapraszamy do udziału w warsztatach „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022”, które odbędą się 30 marca 2022. W trakcie szkolenia uzyskają Państwo kompleksową wiedzę na temat zfśs począwszy od jego tworzenia, finansowania i tworzenia odpisów, aż po zasady gospodarowania funduszem czy konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zfśs.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 1. Szkolenie prowadzone wyłącznie przez specjalistę – praktyka z zakresu prawa pracy.
 2. Wykorzystanie rzeczywistych przykładów i najnowszego orzecznictwa sądowego.
 3. Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę zmierzyć się z najtrudniejszymi kazusami dotyczącymi gospodarowania i tworzenia ZFŚS.
 4. Będzie to unikatowa możliwość zadania pytania, skonsultowania problemów z zakresu ZFŚS ze specjalistą, z uwagi na przyjętą formułę szkolenia.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

09:00 - 15:00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022

 • Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Przedstawienie przepisów prawa w zakresie tworzenia zfśs
  • Zdefiniowanie działalności socjalnej
  • Omówienie zasad tworzenia zfśs
  • Wskazanie sytuacji, w których tworzenie zfśs nie jest konieczne
  • Rozważenie możliwości modyfikacji przepisów ustawowych w kwestii tworzenia funduszu
 • Finansowanie ze środków zfśs
  • Omówienie zasad finansowania ze środków zfśs
  • Wskazanie rodzajów działalności finansowanej ze środków zfśs
  • Przedstawienie osób uprawionych do otrzymania środków z zfśs
 • Dokonywanie odpisu na rzecz funduszu
  • Przedstawienie sposobu obliczania wysokości odpisu
  • Ustalanie przeciętnej liczy zatrudnionych
  • Omówienie sposobu dokonywania korekty odpisu należnego za dany rok
  • Wskazanie skutków wadliwego wyliczenia i przekazania odpisów
 • Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
  • Omówienie kryteriów stosowanych przez pracodawców
  • Przeanalizowanie zasad dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
  • Stworzenie modelowego wzoru oświadczenia pracownika
  • Rozważenie skutków podania nieprawdziwych danych przez pracownika
  • Omówienie zagadnienia ochrony danych w składanych przez pracowników oświadczeniach
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Omówienie trybu uzgadniania regulaminu
  • Wskazanie na obligatoryjne i fakultatywne postanowienia regulaminu
  • Przedstawienie i wyjaśnienie najczęściej popełnianych błędów w regulaminach zfśs
 • Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych
  • Omówienie podstawowych zasad gospodarowania środkami
  • Wskazanie na zasady postępowania z niewykorzystanymi środkami
 • Komisja Socjalna
  • Wskazanie roli i funkcji Komisji Socjalnej
  • Omówienie występujących w praktyce modeli Komisji Socjalnej
  • Przeanalizowanie zasad tworzenia regulaminu Komisji Socjalnej
  • Ustalenie podstawowego zakresu kompetencji Komisji Socjalnej
 • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Omówienie rodzajów i zakresu odpowiedzialności
  • Wskazanie osób, które z ramienia pracodawcy ponoszą odpowiedzialność
  • Przedstawienie uprawnień w zakresie karania przysługujących inspektorom pracy
 • Kwestie związane z rozliczaniem podatku i odprowadzaniem składek do ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS na przykładach
 • RODO a ZFŚS

Katarzyna Gospodarowicz Katarzyna Gospodarowicz Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

PRELEGENCI

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY