Zmiany w egzekucji podatków i nie tylko, czyli dochody gmin w 2024 roku

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wchodzi w życie 25 marca 2024 r. wprowadza wiele zmian w postępowaniu wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy zarządów związków międzygminnych jako wierzycieli. Zmianie ulega zarówno postępowanie przedegzekucyjne jak i sama egzekucja. Upomnienia, tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, kolejne tytuły wykonawcze, obowiązki wierzyciela w trakcie egzekucji, to tylko niektóre zagadnienia, które ulegają zmianie.

Jednocześnie ustawa ta nowelizuje Ordynację podatkową, wprowadzając zasadnicze zmiany w stosowaniu ulg w spłacie podatków i opłat. Szczególnie w przedmiocie niedotrzymania terminu płatności zobowiązania rozłożonego na raty lub odroczonego. Dlatego szkolenie dedykujemy nie tylko urzędnikom odpowiedzialnym za windykację, ale również tym którzy zajmują się odroczeniem, rozłożeniem na raty podatku bądź zaległości podatkowej.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, w trakcie którego omówione zostaną wszystkie zmiany i ich wpływ na Państwa codzienną pracę.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Nowe rozwiązania prawne dotyczące konsekwencji niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej
 • Decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej
 • Upomnienia – co ulega zmianie?
 • Tytuł wykonawczy – jak wygląda wzór tytułu wykonawczego po nowelizacji ustawy?
 • Dalszy tytuł wykonawczy oraz kolejny tytuł wykonawczy
 • Nowe uprawnienia małżonka podatnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu w postępowaniu egzekucyjnym
 • e-ZW Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące egzekucji podatków i dochodów gmin w 2024 roku
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

PROGRAM

10:00 - 15:00

Zmiany w egzekucji podatków i nie tylko, czyli dochody gmin w 2024 roku

10:00 Rozpoczęcie szkolenia

I. Zmiany w Ordynacji podatkowej:

 1. Nowe rozwiązania prawne dotyczące konsekwencji niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa.
 2. Czy i kiedy wygasa decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej?

II. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym podatków i opłat lokalnych:

 1. Upomnienia – co ulega zmianie? Zupełnie nowe terminy przedawniania kosztów upomnień. Kiedy przedawniają się upomnienia wystawione przed nowelizacją ustawy? Do których upomnień stosujemy nowelizację ustawy, a które są z niej wyłączone?
 2. Przesłanki niepodejmowania egzekucji, nie wystawiania tytułu wykonawczego – przed i po nowelizacji.
 3. Tytuł wykonawczy – jak wygląda wzór tytułu wykonawczego po nowelizacji ustawy? Jakie dane podatnika musi posiadać wierzyciel, aby prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Nowy obowiązek wierzyciela – obowiązek dysponowania danymi małżonka podatnika, w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za zaległości podatkowe obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. Nowe regulacje prawne odnoszące się do pozyskania danych małżonka podatnika. Odpowiemy na pytanie skąd wziąć dane małżonka podatnika, małżonka który nie jest naszym podatnikiem?
 4. Dalszy tytuł wykonawczy – kiedy obowiązuje i jak go wystawić po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
 5. Kolejny tytuł wykonawczy – kiedy wystawiamy? Jakie dane potrzebne są do jego wystawienia?
 6. Nowe uprawnienia małżonka podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Odpowiemy na pytania jakie nowe uprawnienia w wyniku nowelizacji ustawy otrzymał małżonek podatnika? Co w egzekucji wolno żonie (mężowi) naszego podatnika, która (który) nie jest naszym podatnikiem?
 7. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu jako istotny element postepowania egzekucyjnego.
 8. e-ZW Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego. Jakie zmiany w e-ZW niesie nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Jakie obowiązki w zakresie zawiadomień i innej korespondencji spoczywają na wierzycielu? O czym i w jaki sposób wójt ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego? Jakie informacje przekazujemy za pomocą eZW? Przypadki kierowania e-ZW z tytułem wykonawczym.

III. Odpowiedzi na pytania

 

15:00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziane są 2 przerwy 20-minutowe.

dr Hanna Kmieciak dr Hanna Kmieciak Ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

PRELEGENCI

dr Hanna Kmieciak

Ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Udział online

495 /uczestnik

Cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Prezentacja w wersji elektronicznej
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY