Zmiany w VAT 2024. Przegląd wybranych zagadnień.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Jak co roku, także i 2024 r., wprowadzone zostały zmiany w VAT, zarówno w ustawie o VAT, jak i aktach wykonawczych do niej. Wśród nich znalazły się m.in. nowe zasady ewidencjonowania w JPK_V7 faktur, w przypadku rezygnacji z wystawienia faktury zaliczkowej, a także nowe stawki VAT na niektóre towary i usługi. Zmiany te zostaną omówione podczas szkolenia. Przede wszystkim jednak ekspert skupi się na zagadnieniach związanych z wdrożeniem KSeF: jak cały proces przejść krok po kroku, z czym się to wiąże i co oznacza dla przedsiębiorcy oraz biura rachunkowego.

Korzyści dla uczestników:

  1. Zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu stosowania zmian w fakturowaniu.
  2. Poznanie praktycznych zasad wdrożenia KSeF,
  3. Nowych stawek VAT

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku VAT, wystawianie faktur, przygotowanie JPK, ujmowanie korekt.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta.

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

PROGRAM

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

 

Część 1:

1.    Zmiany stawek podatku VAT

a.    Zmiany dla żywności

b.    Zmiany w zakresie branży beauty

 

2.    Dyrektywa DAC7, a podatek VAT

a.    Zmiany od 1 lipca 2024 r. – wdrożenie dyrektywy DAC7

b.    Jakie czynności będą raportowane przez platformy i jakie praktyczne znaczenie ma to dla podatników,

c.     Obowiązki platform, w szczególności w zakresie należytej staranności,

 

3.    Błędy w fakturach, a odliczenie podatku VAT

a.    Błędny kontrahent

b.    Korekty in minus w praktyce

c.     Korygowanie faktur do zera

 

4.    Podsumowanie zmian w zakresie fakturowania zaliczek

a.    Otrzymanie przedpłaty, a obowiązek wystawienia faktury zaliczki

b.    Zaliczka na 100% kwoty

c.     Kilka zaliczek, a faktura końcowa

d.    Wystawienie faktury końcowej

e.    Wyjątki od reguł w zakresie wystawiania faktury zaliczkowych

 

5.    Omówienie ważnych orzeczeń roku 2023 mających wpływ na podejście podatników

a.    Prezent do gazety, czyli omówienie wyroku TSUE z 5 października 2023 r. (sygn. C505/22)

b.    Wykreślenie z rejestru VAT, omówienie uchwały NSA z 23 października 2023 r. (I FPS 3/23)

c.     Wynajem mieszkań dla pracowników, wyrok NSA z 12 grudnia 2023 r. (I FSK 281/23)

 

Część 2:

1.    Krajowy System e-Faktur

2.    Wstęp do logowania

3.    Fakturowanie w KSeF

4.    Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych

5.    Udostępnianie faktury ustrukturyzowanych

6.    Oznaczanie kodem QR faktur

7.    Daty, terminy, formaty faktury ustrukturyzowanej

8.    Awaria systemu KSeF

9.    Niedostępność systemu

10.Kursy walut, a KSeF 

11.Sankcje w KSeF

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

·       15 minutową przerwę kawową

·       30 minutową przerwę lunchową

 

 

Patrycja Kubiesa Patrycja Kubiesa Doradca podatkowy

PRELEGENCI

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

standard

545 uczestnik
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat

Wybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY