Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
w biurze rachunkowym

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy na praktyczne szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, którzy od 31 lipca 2021 r. stają się instytucjami obowiązanymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a co za tym idzie, nałożono na nich dodatkowe obowiązki. Szkolenie skupia się na praktycznej wiedzy i rozwiązaniach, które pomogą uporać się pracownikom i właścicielom biur z nowymi wymogami prawnymi.

Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych – to optymalny czas, żebyś nabył kluczową wiedzę i wdrożył ją w firmie już kolejnego dnia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Uczestnictwo w szkoleniu spełnienia obowiązek określony w art. 52 ustawy o AML – obowiązkowe szkolenie z zakresu AML w instytucjach obowiązanych.

PROGRAM

09:30 - 15:30

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

 • System przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML (Anti-Money Laundering)
  • Zarys prawny i faktyczny systemu
  • Instytucje obowiązane i ich rola w systemie AML
  • Instytucje nadzorcze (GIIF i KNF) oraz ich uprawnienia
  • Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
 • Obowiązki biura jako instytucji obowiązanej
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów
  • Wdrożenie wymaganych procedur
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • Zapewnienie pracownikom udziału w szkoleniach
  • Archiwizowanie i dokumentowanie informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • Kontrola wewnętrzna przestrzegania przepisów i zarządzanie ryzykiem
  • Ocena ryzyka klienta
  • Ocena ryzyka biura rachunkowego
 • Wymagane procedury wewnętrzne
  • wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML
  • procedura zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego
  • procedura zasad odnotowywania rozbieżności z CRBR
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • Identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Ustalanie beneficjenta rzeczywistego i korzystanie z rejestrów beneficjentów rzeczywistych – przykłady praktyczne
  • Ustalanie statusu osoby na eksponowanym stanowisku politycznym PEP – praktyka rynkowa
  • Korzystanie z list sankcyjnych
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka klienta – przykładowa matryca i czynniki ryzyka
  • Ocena ryzyka biura rachunkowego – przykład
 • Jak rozpoznać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  • Czerwone flagi, czyli sygnały świadczące o możliwości prania pieniędzy
  • Scenariusze prania pieniędzy
  • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy i raportowanie do GIIF

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 11.00 - 15 minutową przerwę kawową
 • 13:15 - 30 minutową przerwę obiadową

Joanna Grynfelder Joanna Grynfelder praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance

PRELEGENCI

Joanna Grynfelder

praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY