Płace od podstaw 2024 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 roku

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Celem szkolenia jest poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

Zapraszamy do udziału!

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

PROGRAM

Płace od podstaw 2024 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 roku – 2 dniowe szkolenie z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS.

09:00 - 14:00

Dzień 1
Termin: 16 września 2024

 

Wynagrodzenia za pracę i zasady jego ustalania – teoria i praktyka czyli jak wyliczyć wynagrodzenia

1.Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
2.Ochrona wynagrodzenia za pracę 
• Regulamin wynagradzania a list płac
• Składniki listy płac a poprawność naliczania
• Składki społeczne na liście płac,
• Skala podatkowa 
• Kwota wolna od podatku 
• PIT 2 
• Składka zdrowotna na liście płac 
• Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem 
• Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
• Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych:
- ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+” 
- ulga na powrót z zagranicy
- ulga dla emeryta
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2024 r. 01.07.2024 r.a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2025 r. 01.07.2025 r.a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
• Ewidencja czasu pracy a lista płac
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2024 r.
• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem zasad z 2025r.
• Zasady prawidłowego poboru PIT 
• Skala podatkowa 12 % / 32 % -2024 rok
• Nowa Skala podatkowa  12 % /22% 32 % - proponowane zmiany w 2024/2025 roku.
• Ulga podatkowa 2024
• Ulga podatkowa – zmiany w 2025 r. 
• Kwota wolna od podatku 2024 r.
• Kwota wolna od podatku 2025 r- proponowane zmiany
• Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
• Dodatek za pracę w godzinach nocnych 2024 -  zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnoprawnego – zasady naliczania 
• Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
• Odprawa emerytalno - rentowa a zasady naliczania
• Zmiany w wieku emerytalnym od 2024/2025 roku- proponowane zmiany . 
• Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania 
• Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
• Wynagrodzenie z powodu siły wyższej
• Wynagrodzenie z powodu urlopu opiekuńczego 
• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;
• Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca 
• Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .
• Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.
• Pit 0 a zasiłki ZUS
• Umowy Cywilnoprawne 
• Umowy Cywilnoprawne – w pełni ozusowane od 2025 roku

 

Dzień 2
Termin: 17 września 2024

 

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 2.04.2023 r. r. oraz od 01.01.2025 r.

• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Czy w 2025 roku pracodawca nadal będzie wypłacał świadczenia w razie choroby i macierzyństwa.
• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
- okres wyczekiwania na świadczenie
- dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
- wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia    
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
• Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego 
• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 26.04..2023 r
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku     
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Zasiłek opiekuńczy – proponowane zmiany w 2024/2025 r.
• Zasiłek macierzyński – zmiany od 26.04.2023 r. 
• Zasiłek macierzyński dla mamy wcześniaka – proponowane zmiany w 2024/2025 roku.
• Zasiłek rodzicielski – zmiany od 02.04.2023 r.
• Dodatkowy zasiłek rodzicielski dla jednego z rodziców – zmiany od 26.04.2023 r.
• Zasiłek ojcowski – zmiany od 26.04.2023 r. 
• Zasiłek macierzyński dla PIT 0 – a zwolnienie z podatku 
• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
• Przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
• Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13”  w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego – zmiany od 01.07.2023 r.

 

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2024 r. oraz od 01.07.2024 r.proponowane zmiany od 2024 r.
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS 
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne.
• Potrącenia z umów cywilnoprawnych  
• Potrącenia z „ parobanków”
• Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
• Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców
• Panel dyskusyjny

PRELEGENCI

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Płace od podstaw 2024
z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2025 roku

845 /uczestnik
cena katalogowa 845 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY