Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników instytucji kultury

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Wysokość wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, poza wynagrodzeniem dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego, nie jest regulowana przepisami żadnej ustawy ani rozporządzenia, za wyjątkiem ustalenia dolnej granicy wynagrodzenia miesięcznego, które określane jest corocznie ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Złożoność struktury wynagradzania w instytucjach zależy więc od jej wielkości oraz rodzaju.

Szkolenie dedykowane jest księgowym, referentom, inspektorom, kadrowym oraz wszystkim osobom zajmującym się ustalaniem warunków wynagrodzenia i rozliczaniem płac w instytucjach kultury. Kompleksowo porusza tematykę od zasad ustalania składników w umowach o pracę po rozliczanie ich na liście płac.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat materiały przygotowane przez Eksperta.
 • 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej.
 • 14-dniowy dostęp do INFORLEXA – Kompleksowej bazy wiedzy.

 

PROGRAM

09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników instytucji kultury

Program:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze i zasady ustalania
 • przepisy regulujące płace pracowników instytucji kultury
 • definicja pracownika zarządzającego i świadczenia mu przysługujące
 • prawo do minimalnego wynagrodzenia
 • uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji
 • zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu

 

 1. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat
 • okresy uprawniające do nabycia dodatku
 • dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania
 • wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej
 • dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem

 

 1. Ekwiwalent pieniężny za używanie własnych narzędzi
 • zawieranie umowy o używanie
 • przykłady umów
 • określanie wysokości ekwiwalentu
 • termin wypłaty i sposób rozliczania

 

 1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego

 

 1. Wypłata dodatku specjalnego
 • dodatek w podstawie świadczeń chorobowych
 • dodatek w podstawie średniej urlopowej i nagrody jubileuszowej

 

 1. Wypłata nagród jubileuszowych
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty
 • uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów
 • rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody

 

 1. Premie i nagrody wypłacane w instytucjach kultury
 • uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych
 • premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej i nagród jubileuszowych

 

 1. Odprawy emerytalno-rentowe
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty odprawy
 • rozliczenie składkowo-podatkowe

 

 1. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w niedziele i święta
 2. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 3. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy

 

 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 • potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKZP czy składka związkowa
 • potrącenia alimentacyjne
 • potrącenia niealimentacyjne
 • zbieg egzekucji

 

 1. Zasady rozliczania pensji po przekroczeniu górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
 2. Stosowanie kosztów autorskich
 3. Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

Anna Kopyść Anna Kopyść redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

PRELEGENCI

Anna Kopyść

redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY