Wynagrodzenia i lista płac w pratyce

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Wynagrodzenia i lista płac w praktyce”, które odbędzie się 3 lipca 2024 r. Szkolenie to jest skierowane do wszystkich zainteresowanych aktualnymi przepisami i praktycznymi aspektami naliczania wynagrodzeń.

Podczas szkolenia omówimy kluczowe zagadnienia dotyczące systemów wynagrodzeń, zmiany w przepisach na rok 2024, a także zasady naliczania wynagrodzeń w różnych sytuacjach, takich jak urlopy, nadgodziny czy nieobecności. Szczególny nacisk położymy na praktyczne aspekty naliczania wynagrodzeń.

Kluczowe zagadnienia, które omówimy podczas szkolenia:

 • Systemy wynagrodzeń
 • Zmiany w wynagrodzeniach rok 2024
 • Naliczanie wynagrodzenia pracownika po złożeniu oświadczenia pit 2
 • Naliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych
 • Naliczanie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Wynagrodzenie pracownika w przypadku udzielenia wolnego z powodu siły wyższej
 • Urlop opiekuńczy i zasady naliczania wynagrodzenia
 • Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę – przykłady wyliczeń
 • Ustalenie wynagrodzenia za część przepracowanego miesiąca – przykłady wyliczeń
 • Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego
 • Nieobecność w pracy a wynagrodzenia za pracę

Korzyści, jakie możesz uzyskać dzięki udziałowi w naszym szkoleniu, to:

 • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresy tworzenia listy płac i naliczania wynagrodzeń
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży,
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia, który będzie potwierdzeniem Twoich nowych umiejętności i kompetencji.

Dołącz do uczestników tego szkolenia. Czekamy na Ciebie!

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

PROGRAM

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ – WSTĘP

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

 • Omówienie systemów płacowych
 • Rodzaje list płac i ich elementy składowe

ZMIANY W WYNAGRODZENIACH ROK 2024

 • Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku
 • Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w 2024 roku
 • Wpływ zmian minimalnego wynagrodzenia na inne składniki wynagrodzenia

NALICZANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA PIT 2

 • Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń płatnikowi
 • Formularz PIT-2 z nowymi elementami
 • Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorców
 • Wspólne rozliczanie dochodów, w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł
 • Ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego
 • Naliczanie wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
 • Skutki wadliwego składania oświadczenia PIT 2, kto ponosi odpowiedzialność

NALICZANIE GODZIN NADLICZBOWYCH W SYTUACJACH NIETYPOWYCH

 • Nadgodziny w różnych systemach czasu pracy, jak wyliczyć
 • Możliwość zmiany grafików w trakcie okresu rozliczeniowego – stanowisko PIP
 • Rozliczanie godzin dobowych i średniotygodniowych – stanowisko PIP
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (np. praca w wolną sobotę, praca nadliczbowa podczas podróży służbowej)
 • Wynagrodzenie za nadgodziny kierownika za pracę wykonaną w razie konieczności
 • Wynagrodzenie za nadgodziny niepełnoetatowca
 • Nadgodziny tytułem naruszenia doby pracowniczej

NALICZANIE WYNAGRODZENIA ZA URLOP I EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
 • Normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru urlopu
 • Podstawa wyliczeń w przypadku długiej nieobecności poprzedzającej urlop lub wypłatę ekwiwalentu
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop
 • Obliczenie ekwiwalentu za urlop pracownika niepełnosprawnego

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA W PRZYPADKU UDZIELENIA WOLNEGO Z POWODU SIŁY WYŻSZEJ

 • Wysokość wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • Wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej
 • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego?
 • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokość świadczeń chorobowych?

URLOP OPIEKUŃCZY I ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZENIA

 • Wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
 • Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej
 • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wynagrodzenia urlopowego
 • Czy zostanie pomniejszona podstawa do wysokości świadczeń chorobowych

NIEOBECNOŚĆ W PRACY A WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ – PRZYKŁADY WYLICZEŃ

 • Zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Szkolenia BHP
 • Szkolenia a prawo do wynagrodzenia
 • Nowe przerwy w pracy

USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA CZĘŚĆ PRZEPRACOWANEGO MIESIĄCA – PRZYKŁADY WYLICZEŃ

 • Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby
 • Zmniejszenie wynagrodzenia z powodu innej nieobecności pracownika
 • Rozpoczęcie lub zakończenie umowy w trakcie miesiąca
 • Nieliczenie wynagrodzenia w praktyce w przypadku wystąpienia kilku nieobecności usprawiedliwionych w danym miesiącu z zachowanym prawem do wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie kiedy pracownik nie przepracował ani jednego dnia

PRAKTYCZNE ASPEKTY USTALANIA WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną i godzinową
 • Składniki wliczane i niewliczane do podstawy urlopu
 • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
 • Przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • Urlop na przełomie miesiąca
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
 • Urlop okolicznościowy – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie

NIEOBECNOŚĆ W PRACY A WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ:

 • Zwolnienie od wykonywania pracy , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
 • Szkolenia BHP,
 • Nowe przerwy w pracy

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Omawianie przykładowych wyliczeń

15.30 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15-minutowe i jedną przerwę 30-minutową.

PRELEGENCI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Pakiet standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Materiały w wersji elektronicznej
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY